Sąd w Gliwicach wydał wyrok ws. handlarzy bronią

0 827

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach oskarżeni Rafał W. i Rafał M. uznani zostali za winnych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych między innymi z handlem bronią palną i amunicją, a także obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Sprawcy zostali skazani na bezwzględne kary łączne pozbawienia wolności odpowiednio w wymiarze 13 lat – Rafał W. i 11 lat – Rafał M. Sąd orzekł również wobec oskarżonych przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionych przestępstw w kwocie 168 tysięcy złotych (Rafał W.) i 84 tysięcy złotych (Rafał M.). Ponadto Rafał M. został zobowiązany do zapłaty nawiązki w kwocie 2 tysięcy złotych.

Akt oskarżenia w tej sprawie skierował do sądu Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Międzynarodowa grupa przestępcza

Oskarżeni byli członkami grupy przestępczej, która działała od 2014 roku na terenie Polski, Holandii, Czech i Słowacji i zajmowała się m. in. sprowadzaniem broni pozbawionej cech użytkowych ze Słowacji i przerabianiem jej na broń ostrą. Następnie broń była przemycana do krajów Unii Europejskiej, między innymi Holandii i tam była sprzedawana. Ponadto grupa zajmowała się wytwarzaniem i obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, jak też wprowadzaniem do obrotu fałszywych banknotów EURO, wymuszaniem zwrotu wierzytelności oraz wprowadzaniem do obrotu bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych.

Wniosek o pisemne uzasadnienie

Wyrok w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocny. Prokurator, z uwagi na dokonaną w wyroku przez sąd zmianę kwalifikacji prawnej czynów zarzuconych oskarżonym wystąpił z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku, celem dokonania jego oceny.

źródło :Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź