Prokurator Anna H. skazana w sprawie afery podkarpackiej. Trafi do więzienia za korupcję

0 3 930

Sąd Okręgowy w Tarnowie, który po skutecznej kasacji prokuratora ponownie rozpoznawał apelację w sprawie byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Anny H., utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji skazujący ją na karę 6-ciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pierwsze skazanie Anny H.

Anna H. została Prokuratorem Apelacyjnym w Rzeszowie 14 grudnia 2007 roku. W związku z informacjami o jej działaniach korupcyjnych zostało wszczęte przeciwko niej śledztwo, które zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Wyrokiem z 18 marca 2019 r. sąd ten skazał Annę H. za popełnienie szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego poprzez ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową, a także przedłożenie w instytucji dysponującej środkami publicznymi poświadczającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania pożyczki. Sąd wymierzył oskarżonej karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz orzekł zakaz wykonywania m.in. zawodu prokuratora przez okres 10 lat.

Częściowe uniewinnienie w II instancji

Stanowiska tego nie podzielił Sąd Okręgowy w Tarnowie, który po rozpoznaniu apelacji obrońcy Anny H., uniewinnił ją od przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 60 000 zł w zamian za obietnicę podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy dla prezesa zarządu spółki z o.o. zajmującej się dystrybucją paliw. Sąd odwoławczy obniżył orzeczoną wobec Anny H. karę łączną do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa do lat 8.

Zarzuty kasacji prokuratora

Wyrok sądu II instancji w części dotyczącej uniewinnienia Anny H. skutecznie zaskarżył prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Rozpoznający kasację Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem prokuratora, który wskazywał, że sąd powszechny ograniczył się do ich wyrywkowej, a przez to arbitralnej kontroli, co w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego uniewinnienia.

W ocenie prokuratora, dowody zebrane w sprawie, ocenione w sposób kompleksowy, jednoznacznie wskazują, że gotówka, którą przyjęła oskarżona, miała charakter łapówki. W kasacji podniesiono, że wbrew stanowisku sądu okręgowego, pieniądze przekazane oskarżonej nie stanowiły pożyczki. Jak ustalono, oskarżona przyjęła bowiem tę kwotę z przeznaczeniem na budowę domu w zamian za obietnicę załatwienia spraw, powołując się na pełnioną funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie oraz posiadanie wpływów w instytucjach państwowych i samorządowych.

Po wyroku Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2021 r. uwzględniającego kasację prokuratora, Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z 14 stycznia 2022 r. utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji skazujący Annę H. na karę 6-ciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności, uwzględniając zarzut przyjęcia korzyści majątkowej 60 tys. złotych, od którego uprzednio ją uniewinnił.

Anna H. odbywa obecnie karę pozbawienia wolności. Z zawodu prokuratora została wydalona 17 czerwca 2016 r.

Źródło: Prokuratura Krajowa

 

 

 

Zostaw odpowiedź