Łagodny wyrok za zabójstwo na zlecenie! Cyngiel nagrodzony za zeznania przeciwko bossowi Ożarowa

Fot. zatrzymanie Piotra S. ps. "Sajur"
0 3 163

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie doprowadził do skazania przez Sąd Okręgowy w Warszawie trzech osób powiązanych z tzw. „grupą ożarowską”.

Wśród skazanych jest Piotr S.  lider grupy, którego Sąd skazał na karę łączną w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 1,2 miliona złotych. Sąd orzekł również przepadek korzyści ukazanej z popełnienia przestępstw w wysokości ponad 2,3 miliona złotych.

Wyroki w sprawie „grupy ożarowskiej”

Prokurator oskarżył go m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym tzw. „grupą ożarowską” za co został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności. Kolejne czyny dotyczą usiłowania zabójstwa małoletniego Krzysztofa U. ps. „Fama” do którego doszło w 1994 r. w Warszawie.

Oskarżony przy użyciu noża najpierw zdał cios pokrzywdzonemu w klatkę piersiową w wyniku czego ostrze złamało się. Następnie próbował uciąć pokrzywdzonemu głowę i spowodował u pokrzywdzonego obrażenia szyi skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Pokrzywdzony został uratowany dzięki osobie trzeciej.

Ponadto prokurator oskarżył Piotra S. o podżeganie oraz wydanie polecenia zabójstwa Mariusza C. ps. „Student” w wyniku czego z 16/17 lutego 2004 r. doszło do zabójstwa za co Sąd wymierzył oskarżonemu karę 15 lat pozbawienia wolności. Kolejne czyny dotyczą m.in. obrotu znacznymi ilościami narkotyków w postaci kokainy (ponad 35 kg), heroiny (ponad 67 kg), amfetaminy (ponad 35 kg) oraz tabletek ekstazy (ponad 41 tysięcy). Piotr. S został również skazany za zlecenie zakupu broni palnej w postaci karabinu AK – 47.

Ponadto Sąd skazał Mariusza R.S. ps. „Baton” za egzekucję. Na zlecenie Piotra S. zabił Mariusza C. ps. „Student” strzałem w tył głowy, za co został skazany jedynie na karę 8 lat pozbawienia. Wyrok ten została wymierzony z nadzwyczajnym złagodzeniem, albowiem Mariusz R.S. ps. „Baton” wyraził wolę współpracy z organami ścigania i dokładnie opisał przebieg zbrodni i osoby w niej uczestniczące. Kolejny zarzut dotyczy posiadania znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy.

Natomiast Paweł K. ps. „Kukieł” został skazany na karę 3 lata pozbawiania wolności za pomoc w zatarciu śladów zabójstwa Mariusza C. ps. „Student”.

Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź