Jarosław S. vel Ł. ps. „Masa” usłyszał kolejne zarzuty. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

fot. "Masa" mat. prasowe
0 8 584

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił kolejne zarzuty Jarosławowi Ł. ps. „Masa” (Jarosław S. po przyjęciu statusu świadka koronnego przyjął nazwisko Ł). Ponadto zarzuty usłyszał również lekarz sądowy i dwie inne osoby. Śledztwo jest kontynuacją wielowątkowego postępowania dotyczącego m. in. czynów o charakterze korupcyjnym. Aktualnie w sprawie występuje 19 podejrzanych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił Jarosławowi Ł. ps. „Masa” zarzuty wręczenia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 229 § 3 kk oraz użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę kwalifikowane z art. 273 kk.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Lekarzowi sądowemu Adamowi G. zostały przedstawione zarzuty poświadczenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne kwalifikowane z art. 271 § 3 kk.

Lekarzowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jedna z osób usłyszała również zarzuty udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowych narkotyków kwalifikowane z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W stosunku do podejrzanych – Marka K. oraz Adama G. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20.000 zł i 30.000 zł.

Zaświadczenia do lekarza sądowego

Zarzuty dotyczą udzielania korzyści majątkowych lekarzowi sądowemu i poświadczania nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wystawienie zaświadczeń z pominięciem przewidzianych przepisami ustawy o lekarzu sądowym procedur weryfikujących stan zdrowia świadka i oskarżonego oraz ich osobistych badań lekarskich. Następnie zaświadczenia te były używane w postępowaniach karnych.

Prokurator nie wyklucza dalszych zarzutów w tej sprawie.

„Masa” jest już oskarżony

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował 22 stycznia 2020 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Łodzi przeciwko Jarosławowi Ł. ps. „Masa”, Zbigniewowi G. – byłemu Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Ł. i 20 innym osobom.

Przedmiotowa sprawa w stosunku do Magdaleny P., Zbigniewa P. oraz Mariusza K. zakończyła się prawomocnym wyrokiem skazującym, w pozostałym zakresie postępowanie karne jest nadal prowadzone.

Sprawa dotyczy czynów o charakterze korupcyjnym, oszustw kredytowych, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, udzielania substancji psychotropowych, udaremniania zaspokajania wierzycieli, składania zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych i składania fałszywych zeznań, przywłaszczenia pieniędzy, przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Policji oraz wielu innych.

Jarosław Ł., ps. Masa, został oskarżony o popełnienie siedemnastu czynów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź