Gang sutenerów rozbity dzięki prostytutce. 20 osób stanie przed sądem

fot. zdjęcie poglądowe, poxabay
0 8 221

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 20 osobom zarzucając im popełnienie łącznie 56 przestępstw w tym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżeni będący mieszkańcami województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego działali w okresie od listopada 2010 roku do marca 2018 roku. Śledztwo było prowadzone pod nadzorem prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku.

Zakres zarzutów

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, w tym pięciu osobom kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kk, czerpanie korzyści z cudzego nierządu kwalifikowane z art. 204 par. 2 kk, posiadanie narkotyków w postaci tabletek MDMA, kokainy oraz amfetaminy kwalifikowane z art. 62. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne posiadanie broni palnej kwalifikowane art. 263 par. 2 kk.

Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Oskarżonym grozi również przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa.

Grupa działała na terenie Trójmiasta

Podstawą wszczęcia śledztwa był materiał dowodowy wyłączony z postępowania Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w którym kobieta świadcząca usługi seksualne zeznała, że grupa osób dopuściła się czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez nią i inne osoby.

Zebrane przez prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dowody pozwoliły na ustalenie, że na terenie Gdańska i innych miejscowości województwa pomorskiego, od listopada 2010 roku, funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która czerpała korzyści z cudzego nierządu. Oskarżeni posiadali sieć kilkunastu mieszkań, wynajętych przeważnie na terenie Trójmiasta, w których świadczono odpłatnie usługi seksualne.

Pięć osób kierowało grupą

Jak ustalił prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku pod kierownictwem Tomasza D. ps. „Dworas”, Patrycji H., Roberta K., Daniela G. oraz Patryka M. funkcjonowała zhierarchizowana grupa, działająca według ustalonego podziału ról. Ponadto w jej skład wchodziły telefonistki, kierowcy oraz ochroniarze, czerpiący korzyści majątkowe z prostytucji od co najmniej 24 kobiet.

Grupa zarobiła około 3,1 miliona złotych

W charakterze telefonistek pracowały Ewa D., Patrycja H., Sonia K., Maja K. oraz Agata M., które obsługiwały kobiety trudniące się prostytucją poprzez umawianie ich z klientami, kierując ich do lokali należących do grupy. Klienci czerpali informacje o świadczonych usługach przede wszystkim z portali internetowych, na których ogłoszenia umieszczali członkowie grupy.

Za usługę klienci agencji towarzyskiej płacili od 150 do 300 złotych. Odpowiedzialni za ochronę lokali i pracowników byli Łukasz Ł. i Michał Z., natomiast za pozyskiwanie kobiet do pracy na rzecz grupy, niejednokrotnie przejmując je z innych zorganizowanych grup przestępczych, byli Kewin B. oraz Tomasz D. – uprzednio karani za przestępstwa kryminalne zniszczenia mienia, kradzieży i pobicia.

W skład grupy wchodzili również kierowcy wożący kobiety do klientów Arkadiusz Ś., Robert K., Daniel G. i Paweł W., który ponadto nadzorował pracę nie mniej niż dwudziestu kobiet. Wszystkie wymienione osoby miały świadomość uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej według ustalonego podziału ról. Łączny zysk grupy przestępczej z popełnionych przestępstw wyniósł około 3,1 miliona złotych.

Prokurator zabezpieczył ponad 830 tysięcy złotych

Podczas przeszukań osób, nieruchomości i ruchomości należących do członków grupy, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku, ujawnili obecność środków odurzających i substancji psychotropowych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz broń w postaci pistoletu Carreras RS34 wraz z amunicją, na których posiadanie oskarżeni nie mieli wymaganego pozwolenia. Ponadto podczas przeszukania Daniela G. ujawniono przy nim dokument potwierdzający tożsamość innej osoby w postaci dowodu osobistego.

Wobec sześciu oskarżonych prokurator zastosował zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 830 tysięcy złotych.

źródło: Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź