Zatrzymania członków grupy zajmującej się organizowaniem przerzutu nielegalnych imigrantów na teren RP

fot. pixabay
0 1 023

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie organizowania przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz ułatwiania i umożliwiania obywatelom państw trzecich nielegalnego pobytu na terenie Unii Europejskiej.

Początkiem tygodnia, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Hrebennem dokonali zatrzymania 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. Wśród zatrzymanych był urzędnik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Dwóm obywatelom polskim oraz obywatelowi ukraińskiemu prokurator ogłosił zarzuty związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, popełnieniem przestępstw przeciwko dokumentom oraz organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich, w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe.

Urzędnik usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czwórki zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

Ustalenia postępowania

Z ustaleń śledztwa wynika, iż w skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski i Ukrainy, a działalność prowadzona była w latach 2015-2018. Proceder przestępczy polegał na składaniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu wniosków o wpisanie zaproszeń do urzędowej ewidencji. Następnie dokument w postaci oficjalnie poświadczonego zaproszenia umożliwiał cudzoziemcowi (głównie z terenu Ukrainy) uzyskanie wizy do Polski i tym samym pozwolenie na wjazd na teren Unii Europejskiej.

Składaniem wskazanych wniosków zajmowali się członkowie grupy przestępczej, jak też kierowane przez nich osoby tzw. „słupy”. Wnioski o wydanie zaproszeń i dołączone do nich dokumenty nie odzwierciedlały prawdziwej sytuacji majątkowej i mieszkaniowej zapraszających. Osoby te nie miały zamiaru ani możliwości gościć u siebie obywateli innych państw wskazanych w zaproszeniach.

Urzędnik działający w grupie

Jeden z urzędników Delegatury w Zamościu LUW współdziałał z opisywaną grupą przestępczą. Była to osoba zajmująca się przyjmowaniem i ewidencjonowaniem wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Funkcjonariusz ten nie dopełniał swoich obowiązków służbowych gdyż, przyjmował te wnioski i sporządzał projekty zaproszeń bez jakiejkolwiek weryfikacji jednocześnie wiedząc, iż okoliczności wskazane we wnioskach i załącznikach do nich nie odzwierciedlają prawdy.

Zaproszenie warte 500 euro

Członkowie grupy z przestępczego procederu uzyskali korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 131.500 euro, gdyż cudzoziemcy chcący w nielegalny sposób przedostać się na teren Unii Europejskiej płacili organizatorom procederu po 500 euro za zaproszenie. W ten sposób grupa przestępcza umożliwiła co najmniej 263 ustalonym cudzoziemcom nielegalne przekroczenie granicy RP.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź