Wyroki dla Wietnamczyków i Polaka za prowadzenie plantacji marihuany

Fot. Jedna z ujawnionych plantacji, CBŚP
0 7 723

Sąd Okręgowy w Szczecinie (30 stycznia 2020 roku) skazał pięć osób, w tym jednego Polaka i czterech obywateli Wietnamu na kary od 3 do 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywny od 10 do 20 tysięcy złotych za prowadzenie plantacji marihuany.

Akt oskarżenia w tej sprawie skierował Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Prokurator oskarżył cudzoziemców m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa polegające na uprawie konopi innych niż włókniste i wytwarzanie znacznej ilości marihuany. Obywatela Polski Stanisława A. oskarżył o pomocnictwo do uprawy konopi innych niż włókniste i wytwarzania znacznej ilości marihuany.

Marihuana o wartości około 2 milionów złotych

Akt oskarżenia dotyczył  dwóch zlikwidowanych plantacji, na których uprawiano łącznie 3874 rośliny konopi innych niż włókniste, mogące dostarczyć znacznej ilości ziela konopi.

Plantacje znajdowały się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (miejscowość Gołdap) i zachodniopomorskiego (miejscowość Bienice), gdzie 29 maja i 1 czerwca 2018 roku ujawniono i zatrzymano pracujących tam obywateli Wietnamu.

Konopie były uprawiane w specjalnie do tego celu wyposażonych pomieszczeniach posiadających odpowiednią instalację oświetleniową i wentylacyjną.

Ze zlikwidowanych upraw uzyskano marihuanę w łącznej ilości ponad 120 kilogramów o wartości czarnorynkowej około 2 milionów złotych.

4 lata pozbawienia wolności

Sąd skazał Dung Doan D. obywatela Wietnamu za przestępstwa z art. 258 par. 1 kk oraz art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na łączną karę 4 lat pozbawienia wolności.

Ponadto Sąd wymierzył skazanemu grzywnę w wysokości  400 stawek dziennych, przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 50 złotych (20 tysięcy złotych).

Kary bezwzględnego pozbawienia wolności i grzywny

Kolejny oskarżony Sy Tinh V. obywatel Wietnamu został skazany za przestępstwa z art. 258 par. 1 kk oraz art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na łączną karę 4 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sad skazał go na karę  grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 50 złotych (15 tysięcy złotych).

Natomiast Te Quoc T. obywatel Wietnamu został skazany za przestępstwa z art. 258 par. 1 kk oraz art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto Sąd wymierzył skazanemu grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 50 złotych (10 tysięcy złotych).

Dinh Thuan N. obywatel Wietnamu został skazany za przestępstwa z art. 258 par. 1 kk oraz art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę 200 stawek dziennych po 50 złotych (10 tysięcy złotych).

Skazany za pomocnictwo

Natomiast Stanisław A. został skazany za przestępstwo z art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę 200 stawek dziennych po 50 złotych (10 tysięcy złotych). Jednocześnie sąd orzekł przepadek osiągniętej korzyści majątkowej w kwocie 81 tysięcy złotych.

Wobec wszystkich oskarżonych Sąd zasądził koszty procesu oraz zasądził nawiązkę na rzecz Ośrodka Monar na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii w wysokości do 3 do 5 tysięcy złotych.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź