Ukradli z urzędu celnego w Niemczech 6,4 mln euro. Polakom grozi do 15 lat więzienia

Fot. zatrzymanie podejrzanych, policja
0 2 228

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował akt oskarżenia przeciwko 7 osobom w sprawie kradzieży ponad 6,4 miliona euro z Głównego Urzędu Celnego w Duisburgu Ekspozytury w Emmerich. Postępowanie było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił Rafałowi C. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 § 3 kk oraz dokonanie kradzieży z włamaniem kwalifikowane z art. 279 § 1 kk. Pozostałym oskarżonym prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk oraz dokonanie kradzieży z włamaniem kwalifikowane z art. 279 § 1 kk. Dodatkowo jednemu z oskarżonych prokurator zarzucił dokonanie prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 § 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, ucieczki oskarżonych jak również grożącą im surową karę na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jeszcze przed skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie wobec dwojga podejrzanych, z uwagi na ustalanie przesłanek do stosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego.

Sprawcy z Dolnego Śląska

Postępowanie nadzorowane przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od 30.10 do 01.11.2020 roku dokonała kradzieży z włamaniem do siedziby Głównego Urzędu Celnego w Duisburgu Ekspozytury w Emmerich. Sprawcy ukradli ponad 6,4 miliona euro.

Prokuratorzy Dolnośląskiego pionu PZ PK i funkcjonariusze CBŚP przystąpili do czynności po tym jak uzyskali informację, że sprawcy wywodzą się z Dolnego Śląska. W toku postępowania prowadzono współpracę z niemiecką prokuraturą oraz funkcjonariuszami Polizeipraesidium Krefeld, wchodzącymi w skład powołanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec Komisji Śledczej krypt. „Kern”.

Uzyskali plany skarbca

W toku śledztwa prokuratorzy ustalili, że inspiratorem przestępstwa był pracownik niemieckiego urzędu celnego, odpowiedzialny m.in. za projektowanie, opiniowanie i certyfikowanie pomieszczeń do przechowywania depozytów o charakterze wartościowym. Mężczyzna przekazał członkom grupy plany skarbca, w tym dokumentację dotyczącą jego zabezpieczeń, umiejscowienia oraz materiałów z jakich został wykonany. Wiedza ta była niezbędna do zaplanowania i przygotowania kradzieży z włamaniem. Członkowie grupy przystąpili do realizacji przestępstwa wyposażeni w specjalistyczny sprzęt budowlany przy pomocy którego dokonali odwiertów w najsłabiej zabezpieczonym miejscu. Uciekając z miejsca zdarzenia posłużyli się  pojazdami, które posiadały tzw. „sklonowane” tablice rejestracyjne.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź