Szef grupy wraz z prezesem spółki paliwowej mieli wyłudzić 24 mln zł

fot.pixabay
0 1 135

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia dotyczący działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi.

Aktem oskarżenia objętych zostało siedem osób, którym zarzucono popełnienie łącznie trzydziestu ośmiu przestępstw karnych i karno – skarbowych, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ustalenia śledztwa           

Jak ustalono w toku śledztwa grupa przestępcza założona i kierowana przez Artura T. działała w okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2014 roku. Zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, dokumentom oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu uszczupleń należności  podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w podatku akcyzowym.

Członkowie grupy poświadczali również nieprawdę w dokumentach, podrabiali dokumenty oraz podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełnionych czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa.

Sposób działania grupy przestępczej

Oskarżeni działający w ramach grupy przestępczej mieli opracowane dwa modele  działania, pozwalające im dokonywać uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi.

Pierwszy polegał na tym, że członkowie grupy sprowadzali  z Niemiec olej smarowy w ramach wewnątrzwspólnotowej procedury nabycia towarów, który następnie był sprzedawany w Polsce różnym nabywcom jako olej napędowy. Sprzedaż odbywała się  na podstawie poświadczających nieprawdę, bądź podrobionych faktur VAT, wystawionych w imieniu kontrolowanych przez członków grupy spółek prawa handlowego, bez opłacania należnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Drugim modelem działania grupy było sprowadzanie z Niemiec oleju napędowego, nabywanego w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przez spółki prawa handlowego kontrolowane przez członków grupy przestępczej, które następnie sprzedawały go bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług kolejnym podmiotom. Te natomiast pozorując normalny obrót gospodarczy finalnie  dostarczały go firmie z branży paliwowej, która prowadziła jego detaliczną dystrybucję.

Uszczuplenie i narażenie na uszczuplenie w kwocie 24 milionów złotych

W związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej zostały uszczuplone i narażone na uszczuplenie należności podatkowe Skarbu Państwa w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług w kwocie łącznej opiewającej na blisko 24 miliony złotych.

Aktem oskarżenia objęto także prezesa spółki paliwowej, który w zamian za dystrybucję nieopodatkowanego paliwa otrzymywał od szefa grupy dodatkowe pieniądze – jako swego rodzaju prowizję.

Wspólne działania organów ścigania

Wykrycie przestępstw oraz zebranie materiału dowodowego niezbędnego do skierowania aktu oskarżenia możliwe było dzięki ścisłej i skoordynowanej współpracy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami CBŚP Zarządu we Wrocławiu oraz organami administracji skarbowej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra