Sprzęt odebrany mafii VAT-owskiej trafił do szpitali i policji

Fot. wystąpienie prokuratora generalnego, pk.gov.pl
0 3 672

Dzisiaj (13.01.2021 roku) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przekazał szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych.

Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone w toku postępowania dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT, prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

– Chciałbym gorąco podziękować pani prokurator i prokuratorom Wydziału Zamiejscowego PZ w Szczecinie, którzy w ramach dużego śledztwa wymierzonego w mafię VAT-owską dokonali zabezpieczeń, a następnie rozdysponowali i przekazali na rzecz 4 szpitali w woj. zachodniopomorskim i policji sprzęt o wartości 3 milionów złotych – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Wśród przedmiotów jest zarówno sprzęt elektroniczny, który będzie służył jako wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy, które będą służyły policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przedmioty zostały przekazane zgodnie ze zgłoszonym przez instytucje zapotrzebowaniem.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie szpitalom i policji, zabezpieczonego od mafii VAT-owskich sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

– Ta sprawa pokazuje natychmiastową reakcję prokuratury w związku z zatrzymaniem przedmiotów, które mogą być wykorzystywane do szeroko rozumianej walki z COVID-19, bądź nieść też pomoc placówkom ochrony zdrowia i jednostkom Policji – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

„Lewe” faktury na ponad 550 milionów złotych

Śledztwo prowadzone przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.

– Na obecnym etapie postępowania prokurator ustalił, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 550 milionów złotych, zaś w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Doprowadziło to do uszczuplenia podatku VAT w wysokości około 127 milionów złotych – powiedziała Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak.

Intensywne czynności przeprowadzone przez prokuratora doprowadziły do wykrycia w ramach prowadzonego postępowania kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiła faktury na blisko 120 milionów złotych powodując starty Skarbu Państwa na kwotę 22 milionów złotych.

44 podejrzanych o 170 przestępstw

Od czerwca 2020 r. zarzuty w sprawie przedstawiono łącznie  44 podejrzanym, którym zarzucono popełnienie blisko 170 czynów. Aktualnie 19 osób jest tymczasowo aresztowanych.

Śledztwo obejmuje swoim zakresem około 300 firm z terenu całego kraju w tym ostatecznych odbiorców, tj. firmy legalnie działające obniżające w sposób sprzeczny z prawem koszty działalności.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Źródło: policja.pl

 

Zostaw odpowiedź