Sprzedali dopalacze za 14 milionów złotych. Cztery osoby zmarły po zażyciu substancji.

Fot. zabezpieczone dopalacze, policja
0 3 035

Na dzisiejszym briefingu prasowym (18 czerwca 2020 roku) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak poinformowali o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko 25 członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem tzw. dopalaczami w tym przeciwko szefowi tej grupy.

– Rozbicie tej grupy było możliwe dzięki ciężkiej pracy prokuratorów i funkcjonariuszy Policji – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie skierował Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

W wyniku zażycia dopalaczy śmierć poniosły 4 osoby

Substancje, które były przedmiotem obrotu, są określane jako „narkotyki projektowane” lub „dopalacze”. W działaniu przypominają amfetaminę lub kokainę. Zażycie substancji zawierającej może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka poprzez zaburzenie rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi skutkującymi utratą przytomności z zatrzymaniem krążenia włącznie.

Przyjmowanie tych substancji wiąże się z wystąpieniem działania kardio i neurotoksycznego – podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca, wzrost temperatury ciała, bezsenność, szczękościsk, nadmierna potliwość, bóle głowy, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, halucynacje. Ponadto zażycie tych środków może powodować m.in. stany niepokoju, drgawki, halucynacje, ataki paniki, pobudzenie ruchowe.

– To już kolejny akt oskarżania w sprawie handlarzy dopalaczami. Wszyscy dotychczas oskarżeni odpowiadają za śmierć 22 młodych osób, które zmarły w wyniku zażycia dopalaczy – podkreślił Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

W toku śledztwa ustalono, że w wyniku zażycia dopalaczy o nazwie U-47700, które wprowadzała do obrotu zorganizowana grupa przestępcza, śmierć poniosły 4 młode osoby w wieku 16, 19, 27 i 32 lata. W toku postępowania uzyskano ponad 40 opinii biegłych lekarzy, które jednoznacznie wskazują, że do zgonu tych osób doszło w wyniku zażycia substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.

Fot. zabezpieczone dopalacze, policja

Zakres działalności grupy

Prokuratorzy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od 2014 roku do sierpnia 2018 roku w Tychach, Bielsko Białej, Płocku, Kartuzach, Warszawie, Puławach, Opolu, Częstochowie oraz w innych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokurator zarzucił oskarżonym m.in udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, natomiast szefowi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 3 kk.

Sprzedawali „dopalacze” przez Internet

Kolejne zarzuty dotyczą wprowadzania do obrotu, za pośrednictwem sklepów internetowych o nazwach www.demoon.co, www.rcwolf.us, www.ozz.cool, www.13rc.eu, środków zastępczych tzw. dopalaczy i nowych substancji psychoaktywnych w ilości nie mniejszej niż 580 kilogramów o rynkowej wartości prawie 14 milionów złotych i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Członkowie grupy przeprowadzili ponad 20 tysięcy transakcji internetowych. Czyny te kwalifikowane są z art. 165 par. 1 pkt. 2 kodeksu karnego oraz z art. 165 par. 3 kk w zakresie gdzie w wyniku zażycia dopalaczy osoby poniosły śmierć.

Intensywne działania prokuratorów w walce z handlem dopalaczami w tej sprawie doprowadziły do zatrzymania 130 kilogramów środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych o szacunkowej wartości prawie 3 milionów złotych – podkreślił Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych kar i środków karanych w kwocie 1,5 milion złotych.

Fot. zabezpieczone dopalacze, policja

 „Wyprali” prawie 8 milionów złotych

Ponadto część zarzutów dotyczy prania pieniędzy kwalifikowanych z art. 299 par. 1 kodeksu karnego. Środki finansowe pochodzące z handlu dopalaczami były wpłacane na fikcyjne rachunki bankowe lub otwierane na tzw. „słupy”, udostępniane grupie w zamian za korzyści majątkowe w kwocie 500 zł.

 Skuteczne ściganie handlarzy dopalaczami jest możliwe dzięki ścisłej współpracy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z funkcjonariuszami służb, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji – powiedziała Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak.

Prokurator ustalił, że otwarto ponad 450 rachunków bankowych wykorzystywanych do działalności przestępczej. Tak uzyskane środki były wypłacane w różnych kwotach głównie w bankomatach położonych w miejscowościach Września, Gniezno, Częstochowa, Opole oraz były lokowane na bardzo duża skalę w kryptowalutę w ilości co najmniej 1,5 mln USD. Prokurator ustalił, że grupa „wyprała” 8 milionów złotych pochodzących z handlu dopalaczami.

Źródło: policja.pl

Zostaw odpowiedź