Rozbito międzynarodową grupę złodziei samochodowych. Kilku wpadło w Polsce

fot. jedno ze skradzionych aut
0 1 418

Śledztwo prowadzone przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami na terenie Szwecji samochodów znacznej wartości, głównie marek Mazda i Toyota. Ponadto członkowie grupy zajmowali się podrabianiem i przerabianiem numerów identyfikacyjnych VIN oraz organizowaniem transportu do Polski, gdzie dokonywana jest ich sprzedaż i legalizacja na podstawie fałszywych dokumentów.

Zarzuty dotyczą kilkudziesięciu pojazdów o łącznej wartości ponad 3 milionów koron szwedzkich czyli równowartości 1,2 milion złotych.Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku zatrzymali na terenie Polski siedem osób. Ponadto na terenie Szwecji zatrzymano 2 podejrzanych poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania. Po zakończeniu procedury zostaną oni przetransportowani do Polski, gdzie prokurator przedstawi im zarzuty.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował wobec pięciu osób wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Ponadto wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tysięcy złotych.

Prokurator Generalny zawarł umowę o współpracy ze szwedzką prokuraturą 

W ramach niniejszego śledztwa, pierwotnie za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji – Europol, a następnie za pośrednictwem Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej – Eurojust, nawiązano ścisłą współpracę z władzami Szwecji.  Jej wynikiem było spotkanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w siedzibie Europol w Hadze, a następnie zawarcie pomiędzy Prokuratorem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej, a Prokuraturą w Szwecji – Krajową jednostką ds. Zwalczania przestępczości zorganizowanej umowy o powołaniu wspólnego zespołu dochodzeniowo- śledczego.

Prowadzone przez oba kraje wspólne działania doprowadziły do ustalenia kręgu osób, które brały udział w przestępczym procederze oraz roli poszczególnych jej członków, a także do zabezpieczenia dowodów popełnianych przez nie przestępstw.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź