Rodzina Bułgarów zmuszała kobiety do prostytucji. Kolejny akt oskarżenia w tej sprawie

fot. obraz poglądowy, pixabay
0 1 529

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Bułgarii Kadirowi D. oskarżonemu o czerpanie korzyści z prostytucji oraz handel ludźmi.

Zakres zarzutów

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył Kadira D. o handel ludźmi kwalifikowany z art. 189a par. 1 kodeksu karnego oraz o czerpanie korzyści z prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 204 par. 2 kk.

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

„Rodzinny interes”

W toku postępowania prowadzonego wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, prokurator ustalił, że w okresie od lipca 2013 roku do września 2014 roku grupa powiązanych rodzinnie i towarzysko mężczyzn narodowości bułgarskiej: Pavel P., Sasho S. oraz Kadir D., czerpała korzyści z nierządu uprawianego przez dwie obywatelki Bułgarii oraz Polkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Proceder był tak zorganizowany, że jednemu „opiekunowi” podlegała jedna kobieta – przy czym zamieszkiwali oni wspólnie.

Zysk z prostytucji przydrożnej w większej części lub w całości pobierał „opiekun”. Pieniądze były przeznaczane w części na opłacenie wynajętego lokalu, wyżywienie i inne potrzeby życiowe, a w części były do dyspozycji mężczyzn. Kadir D. pełnił wiodącą rolę w procederze zarówno czerpania korzyści z uprawiania prostytucji przez kobiety, jak i wykorzystania jednej pokrzywdzonej – obywatelki Bułgarii w ramach przestępstwa handlu ludźmi.

„Dyscyplinował” kobiety

Oskarżony był „głównym opiekunem” i nadzorcą wykorzystywanych kobiet, które przekazywał pod opiekę syna — Sasho S. lub brata – Pavla P. kiedy sam nie mógł sprawować nad nimi bezpośredniej kontroli. Kadir D. z użyciem przemocy dyscyplinował kobiety i pobierał od nich zarobione pieniądze.

Za nieposłuszeństwo stosował wobec nich przemoc i znieważał je. W stosunku do jednej z kobiet-obywatelki Bułgarii, w związku z zarabianiem przez nią najniższych kwot głodził ją i zastraszał pozbawieniem życia. Z ustaleń śledztwa wynika, że Kadir D. wykorzystywał jej krytyczne położenie i stan bezradności, ponieważ kobieta nie władała językiem polskim i nie posiadając środków finansowych nie miała możliwości powrotu do ojczystego kraju.

Został zatrzymany w Bułgarii

Z uwagi na ukrywanie się Kadira D., jak również Pavla P., wystosowano za nimi europejski nakaz aresztowania. W grudniu 2019 r. Kadir D. został zatrzymany na terenie Bułgarii, a następnie przetransportowany do Polski celem przeprowadzenia czynności.

Skierowany przeciwko Kadirowi D. akt oskarżenia jest drugim z kolei w tej sprawie. Pod koniec 2016 roku na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku skazano już jednego z obywateli Bułgarii Sasho S. na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra