Prokurator oskarżony o przyjęcie łapówki

fot. pixabay
0 947

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 24 lipca 2018 roku skierował do Sądu Rejonowego w Lubartowie akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Lubartowie M. R.

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubartowie M. R. został oskarżony o popełnienie przestępstwa przyjęcia łapówki w zamian za wykonanie określonej czynności służbowej (art. 228 par. 4 kodeksu karnego).

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że 31 grudnia 2015 roku, jako funkcjonariusz publiczny – prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubartowie, oskarżony zażądał od określonej osoby korzyści majątkowej w wysokości 3 tysięcy złotych, w zamian za wykonanie czynności służbowej.Konieczne było uchylenie immunitetu.

Ogłoszenie zarzutów prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Lubartowie M. R., przesłuchanie go w charakterze podejrzanego, a następnie skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do Sądu, było możliwe po tym, jak Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 26 czerwca 2017 roku utrzymał w mocy uchwałę Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubartowie M. R.

Wniosek o podjęcie uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora został skierowany do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Zostaw odpowiedź