Prezes Stali Gorzów aresztowany. Miał wyprać 66 milionów złotych

Fot. Marek G., YouTube
0 2 304

W ubiegły wtorek (tj. 7 czerwca 2022 roku) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej (tzw. hurtownia faktur). Jednym z zatrzymanych był Marek G. prezes klubu żużlowego Stal Gorzów, jednocześnie prowadzący firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu.

Zarzuty prania brudnych pieniędzy

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzut popełnienia przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Według ustaleń prokuratorów na rachunek prowadzonego przez niego kantoru wymiany walut została przyjęta kwota ponad 66 milionów złotych pochodzącą z czynów zabronionych popełnionych przez grupę zajmującą się wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur VAT. Wyżej  wymieniony nie był członkiem grupy. Czyn ten z uwagi, iż podejrzany uczynił sobie z procederu stałe źródło dochodu, zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec wyżej wymienionego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zarzuty dla pozostałych zatrzymanych

Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia między innymi przestępstwa zbrodni fakturowej z art.271a § 1 kodeksu karnego oraz z art.277a § 1 kodeksu karnego. Ponadto zarzucono im karnoskarbowy delikt posługiwania się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny tj. czyn z art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego oraz przestępstwo z art. 299 §1, §5 i §6 Kodeksu karnego penalizujące pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami i osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego grupa, którą kierował sześćdziesięciojednoletni Zbigniew D., działała w latach 2015 – 2019 na terenie całego kraju. Podejrzani zajmowali się wystawianiem faktur dotyczących sprzedaży gigantycznych ilości paliw płynnych, czym poświadczano nieprawdę, nie tylko w zakresie potwierdzenia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, ale także w zakresie prawa nabywców do obniżenia podatków.

Według szacunków śledczych z Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej działając w ten sposób grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda złotych, od których podatek VAT wynosił 387 mln złotych. Klientami hurtowni faktur był krąg zaufanych osób z branży paliwowej, które dokonywały swoistego „zakupu” faktur na rzecz co najmniej pięciu spółek prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Dokonując zakupu „nabywcy” nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła.

Kolejna realizacja

Zatrzymania z dnia 7 czerwca b.r. to kolejna już piąta realizacja w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz Warmińsko – Mazurski Urząd Celno – Skarbowy w Olsztynie. W sprawie status podejrzanych ma 27 osób, z czego wobec 16 stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo dotyczące tzw. „hurtowni faktur” opiera się w części na materiałach sprawy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w której został już skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy przestępczej sprzedającej olej smarowy jako olej napędowy.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź