Pociągiem przemycili kontrabandę za 150 milionów złotych. Grozi im 10 lat więzienia

Fot. kontrola Straży Granicznej
0 3 904

Na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zatrzymali 4 osoby, w tym dwóch szefów zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem przez polsko – białoruską granicę papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Śledztwo dotyczy osób działających od 2013 roku do 19 października 2016 roku pod przewodnictwem dwóch Polaków i organizujących przez przejście kolejowe z Białorusią w Terespolu przewóz na ogromna skalę z zagranicy wyrobów podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy w postaci papierosów, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej.

Prokurator powrócił do umorzonej sprawy

Dzięki zabranym przez prokuratora nowym dowodom udało się podjąć i wznowić poprzednio umorzone postępowania i pociągnąć do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw na krótko przed przedawnieniem karalności czynów. Materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów dotyczących 125 przemytów papierosów produkcji białoruskiej w łącznej ilości prawie 230 milionów sztuk (ponad 11 milionów paczek) łącznej wartości prawie 150 milionów złotych. Doprowadziło to do uszczuplenia należności publicznoprawnych budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz budżetu Skarbu Państwa w postaci należności celnej wielkiej wartości w wysokości prawie 9,5 miliona złotych, należnego podatku VAT wielkiej wartości w wysokości prawie 50 milionów złotych i należnego podatku akcyzowego wielkiej wartości w wysokości ponad 186 milionów złotych tj. łącznie w kwocie ponad 244 milionów złotych.

Podejrzanym grozi kara do lat 10 pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wobec 2 szefów grupy i białoruskiego dostawcy papierosów Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Trzech kolejnych członków grupy poszukiwanych jest listami gończymi na podstawie wydanych przez sąd na wniosek prokuratora postanowień o ich tymczasowym aresztowaniu.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe.

Przemycali papierosy drogą kolejową

W toku postępowania prokurator ustalił, że papierosy przemycano w wagonach kolejowych, w specjalnie skonstruowanych skrzyniach przykrytych zrębką drewnianą lub węglem. Inną metodą przemytu papierosów było przemycanie ich w wagonach z kontenerami z opakowaniami zwrotnymi z częściami z fabryki samochodów. Papierosy wyładowywane były na bazach przeładunkowych zlokalizowanych w pobliżu granicy polsko – białoruskiej, a niekiedy na trasie przejazdu pociągu. W trakcie jednego przemytu przemycano nawet 360 tysięcy paczek papierosów rożnych marek produkcji białoruskiej.

Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych

W trakcie działań przeszukano kilka posesji, na których ujawniono i zabezpieczono przedmioty na poczet przyszłych należności. Wartość zabezpieczonego na poczet przyszłych należności Skarbu Państwa mienia wraz z zabezpieczonymi nieruchomościami stanowi równowartość ponad miliona złotych.

 

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź