Oszuści z giełdy FOREX skazani na wieloletnie więzienie

0 997

fot.Pixabay

Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze zapadł wyrok przeciwko Mariuszowi O. i Robertowi S. oskarżonym o wyłudzenie kwoty ponad 2 i pół miliona złotych od kilkudziesięciu osób, to jest o dokonanie czynów z art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 65 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

 

Sąd Okręgowy, podzielając stanowisko oskarżyciela publicznego uznał winę i sprawstwo oskarżonych, wymierzając Mariuszowi O. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 350 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 40 złotych, zaś Robertowi S. karę łączną 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 230 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na 40 złotych.

Nadto Sąd orzekł wobec obu oskarżonych środki kompensacyjne w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej pokrzywdzonym szkody oraz obciążył ich kosztami postępowania. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wyłudzili ponad 2 i pół miliona złotych

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze, który zarzucił oskarżonym między innymi, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osobiście lub za pośrednictwem innych osób oferowali i zawierali umowy inwestycyjne na rynku walutowym Forex, w związku z którymi pobrali od pokrzywdzonych, celem dysponowania i obracania pieniędzmi, środki w łącznej kwocie 2 523 500 złotych.

Nie informowali klientów o rzeczywistym poziomie ryzyka

Mariusz O. i Robert S. informowali pokrzywdzonych o planowanej inwestycji na rynku walutowym Forex, zachęcając ich wysokim oprocentowaniem wpłacanych środków na poziomie 36-60 proc. Jednocześnie określali poziom ryzyka na 3-5 proc., choć w rzeczywistości na rynku walutowym Forex inwestycje powiązane były ze 100 proc. ryzykiem (możliwa była utrata wszystkich wpłaconych środków w ciągu jednego dnia). Oskarżeni nie informowali jednak o tym swoich klientów.

Tworzyli pozory wywiązywania się z umów

Z czasem środki wpłacane przez pokrzywdzonych były inwestowane w minimalnej części, celem pozorowania wywiązywania się z zawartych umów. Pozostałe środki wpłacane przez kolejnych pokrzywdzonych, przeznaczane były na wypłacanie odsetek osobom, które takich wpłat dokonały wcześniej. W pozostałej części środki finansowe wykorzystywane były na cele prywatne przez oskarżonych.

Poszukiwany listem gończym

W procederze udział brał również poszukiwany listem gończym Marcin Ł., z którym dotychczas nie zdołano wykonać czynności procesowych. Podejrzany, jak ostatnio ustalono, ukrywał się w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich. Aktualnie trwa procedura przekazania Marcina Ł. polskim organom ścigania.

źródło: PAP

Zostaw odpowiedź