Odpowiedzą przed sądem za sutenerstwo i obrót lekami bez zezwolenia

fot. pixabay
0 849

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez zezwolenia, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, podrabiania dokumentów, czerpania korzyści z uprawiania prostytucji, a także posiadania plików zawierających pornografię dziecięcą.

Akt oskarżenia obejmuje 6 osób, którym zarzucono popełnienie łącznie 10 przestępstw obejmujących okres od połowy 2012 roku do kwietnia 2017 roku. Oskarżonymi są osoby pochodzące z Gdańska, Gdyni, Kartuz oraz Kościerzyny.

Ustalenia śledztwa 

Z ustaleń śledztwa wynika, iż produkty lecznicze – sterydy anaboliczne sprowadzane były z zagranicy, a następnie za pośrednictwem nadawanych przesyłek wysyłano je zarówno na teren kraju jak i do innych państw. Leki te pochodziły z wielu krajów Europy i Świata m. in.: Mołdawii, Japonii, Indii, Czech, Pakistanu, Grecji i Malezji. W celu ich nielegalnej dystrybucji do indywidualnych odbiorców podrobiono ponad 2,5 tysiąca dokumentów nadawczych.

Zabezpieczono blisko 40 tysięcy leków

W trakcie wykonywanych czynności zdołano zabezpieczyć niemal 40 tysięcy leków. Główny oskarżony w wyniku przestępczego procederu osiągnął korzyść w kwocie ponad 2 milionów złotych. Pieniądze te w celu ukrycia ich przestępczego pochodzenia były transferowane za pośrednictwem kilkudziesięciu rachunków bankowych na konta różnych osób.

Czerpali korzyści z uprawiania prostytucji 

Odrębnym wątkiem śledztwa był ujawniony proceder dotyczący czerpania korzyści z uprawiania prostytucji na terenie Szwecji, gdzie pokrzywdzona pochodziła z Polski. Tym przestępczym procederem zajmowali się dwaj oskarżeni mężczyźni.

W trakcie postępowania ujawniono również pliki zawierające pornografię dziecięcą znajdujące się na poczcie internetowej oraz w telefonie jednego z oskarżonych.

Środki zapobiegawcze 

Wobec głównego z oskarżonych, na wniosek prokuratora, zastosowany został w toku postępowania przygotowawczego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę 90 tysięcy złotych

W toku prowadzonego śledztwa dokonano szeregu zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia oszacowana została na kwotę około 90.000 złotych.

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Zostaw odpowiedź