Obiecywali pracę na wyspach. W Wielkiej Brytanii handlowali swoimi ofiarami

Fot. operacja śledczych, policja
0 1 955

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 8 kwietnia 2020 roku skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom zarzucając im popełnienie zbrodni handlu ludźmi.

Zarzuty handlu ludźmi

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Dariusza P., Bożennę P., Krystiana P., Władysława K. i Dariusza B., o handel ludźmi polegający na werbowaniu szeregu osób, celem wywozu ich do Wielkiej Brytanii.

Osoby te były następnie wykorzystane do zawierania umów kredytowych oraz wyłudzania świadczeń socjalnych w sposób poniżający ich godności. Czyny te kwalifikowane z art. 189 a par. 1 kodeksu karnego zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 20 przestępstw handlu ludźmi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od 2009 roku na terenie Rudy Śląskiej, Częstochowy, Warszawy.

Trudna sytuacja pokrzywdzonych

W toku śledztwa prokurator ustalił, że sprawcy wyszukiwali osoby chcące wyjechać do Wielkiej Brytanii, aby następnie wykorzystać je.

Werbowane osoby były bezrobotne i znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, a także finansowej, były nieporadne życiowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych, nie znające języka angielskiego, niejednokrotnie z ułomnościami intelektualnymi czy zaburzeniami psychiatrycznymi oraz uzależnione od alkoholu.

Osobom takim składane były oferty rzekomo legalnej, bardzo dobrze płatnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Czynności w śledztwie były wykonywane również w ramach międzynarodowej pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii.

Wyłudzali zasiłki i kredyty na fikcyjne działalności 

Dzięki podstępowi werbowników, pokrzywdzone osoby zgadzały się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie na ich dane osobowe i przy ich nieświadomym udziale, organizatorzy rejestrowali fikcyjną działalność gospodarczą, a w bankach zakładali konta bankowe, do których wydano karty kredytowe.

Kryminalna działalność organizatorów koncentrowała się jednak w głównej mierze na wyłudzeniach świadczeń i zasiłków socjalnych w Wielkiej Brytanii. Wskutek takich działań przestępcy otrzymywali, na założone uprzednio przez pokrzywdzonych konta bankowe pieniądze z tytułu dopłat i zasiłków rodzinnych. W czasie pobytu poza granicami, obywatele polscy znajdowali się pod nieustannym nadzorem organizatorów.

Pokrzywdzeni byli niejednokrotnie lokowani w przyczepach kempingowych, gdzie nie mieli dostępu do bieżącej wody czy toalety. Nadto organizatorzy procederu zwerbowane uprzednio osoby o najgorszej sytuacji życiowej zmuszali do popełnia kradzieży sklepowych i do pracy przymusowej.

W ten sposób zwerbowano i przetransportowano do Wielkiej Brytanii przeszło 100 polskich obywateli, a tylko w przypadku jednej osoby, sprawcy byli w stanie wyłudzić równowartość około 35 tysięcy złotych.

Kilka grup przestępczych

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, iż na terenie województwa śląskiego działało kilka zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, składających się w przeważającej części z osób narodowości romskiej.

Prokurator zabezpieczył 1,2 miliona złotych

Jedną z nich została założona w  Nottingham  w Wielkiej Brytanii. W jej skład wchodzili: Dariusz P., Bożena P., Krystian P., Władysław K. i Dariusz B. W toku śledztwa zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani pod zrzutami zbrodni handlu ludźmi. Wykorzystali 11 pokrzywdzonych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 1,2 miliona złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź