Obiecywali pracę na wyspach. W Wielkiej Brytanii handlowali swoimi ofiarami

Fot. operacja śledczych, policja
0 1 898

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 8 kwietnia 2020 roku skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom zarzucając im popełnienie zbrodni handlu ludźmi.

Zarzuty handlu ludźmi

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Dariusza P., Bożennę P., Krystiana P., Władysława K. i Dariusza B., o handel ludźmi polegający na werbowaniu szeregu osób, celem wywozu ich do Wielkiej Brytanii.

Osoby te były następnie wykorzystane do zawierania umów kredytowych oraz wyłudzania świadczeń socjalnych w sposób poniżający ich godności. Czyny te kwalifikowane z art. 189 a par. 1 kodeksu karnego zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 20 przestępstw handlu ludźmi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od 2009 roku na terenie Rudy Śląskiej, Częstochowy, Warszawy.

Trudna sytuacja pokrzywdzonych

W toku śledztwa prokurator ustalił, że sprawcy wyszukiwali osoby chcące wyjechać do Wielkiej Brytanii, aby następnie wykorzystać je.

Werbowane osoby były bezrobotne i znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, a także finansowej, były nieporadne życiowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych, nie znające języka angielskiego, niejednokrotnie z ułomnościami intelektualnymi czy zaburzeniami psychiatrycznymi oraz uzależnione od alkoholu.

Osobom takim składane były oferty rzekomo legalnej, bardzo dobrze płatnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Czynności w śledztwie były wykonywane również w ramach międzynarodowej pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii.

Wyłudzali zasiłki i kredyty na fikcyjne działalności 

Dzięki podstępowi werbowników, pokrzywdzone osoby zgadzały się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie na ich dane osobowe i przy ich nieświadomym udziale, organizatorzy rejestrowali fikcyjną działalność gospodarczą, a w bankach zakładali konta bankowe, do których wydano karty kredytowe.

Kryminalna działalność organizatorów koncentrowała się jednak w głównej mierze na wyłudzeniach świadczeń i zasiłków socjalnych w Wielkiej Brytanii. Wskutek takich działań przestępcy otrzymywali, na założone uprzednio przez pokrzywdzonych konta bankowe pieniądze z tytułu dopłat i zasiłków rodzinnych. W czasie pobytu poza granicami, obywatele polscy znajdowali się pod nieustannym nadzorem organizatorów.

Pokrzywdzeni byli niejednokrotnie lokowani w przyczepach kempingowych, gdzie nie mieli dostępu do bieżącej wody czy toalety. Nadto organizatorzy procederu zwerbowane uprzednio osoby o najgorszej sytuacji życiowej zmuszali do popełnia kradzieży sklepowych i do pracy przymusowej.

W ten sposób zwerbowano i przetransportowano do Wielkiej Brytanii przeszło 100 polskich obywateli, a tylko w przypadku jednej osoby, sprawcy byli w stanie wyłudzić równowartość około 35 tysięcy złotych.

Kilka grup przestępczych

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, iż na terenie województwa śląskiego działało kilka zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi, składających się w przeważającej części z osób narodowości romskiej.

Prokurator zabezpieczył 1,2 miliona złotych

Jedną z nich została założona w  Nottingham  w Wielkiej Brytanii. W jej skład wchodzili: Dariusz P., Bożena P., Krystian P., Władysław K. i Dariusz B. W toku śledztwa zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani pod zrzutami zbrodni handlu ludźmi. Wykorzystali 11 pokrzywdzonych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 1,2 miliona złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra