Największe wrocławskie gangi handlujące dopalaczami rozbite. Wyroki usłyszało już 35 osób.

Fot. aresztowanie podejrzanego, policja
0 2 027

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 29 czerwca 2020 roku ogłosił wyrok dotyczący kolejnych ośmiu osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Bartłomieja W. ps. „Jankes” Jacka L. ps. „Grzyb” i Jerzego K. ps. ”Kropa” wobec których Sąd Apelacyjny 27 listopada 2019 roku wydał prawomocny wyrok skazujący.

Akty oskarżenia w tych sprawach skierował Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Zostali skazani 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał oskarżanych Roberta K. ps. „ Szalony” Marcina Z. Piotra L. Piotra K. Łukasza G. Łukasza K. Małgorzatę K. Radosława B. za winnych zarzucanych im czynów i skazał na kary od jednego roku do trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Ponadto Sąd orzekł m.in. przepadki na rzecz Skarbu Państwa osiągniętych korzyści majątkowych z popełnionych przez członków grupy przestępstw w łącznej kwocie ponad 790 tysięcy złotych.

Substancje niebezpieczne dla życia i zdrowia

W toku postępowania prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu  ustalił, że co najmniej od stycznia 2014 roku do co najmniej 26 czerwca 2017 roku na terenie Wrocławia, Trzebnicy i innych miejscowości skazani dopuszczali się przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.

Polegały one na wyrabianiu i wprowadzaniu pod pozorem środków pochłaniających wilgoć z komputera, bez podawania prawdziwego składu chemicznego, sposobu użycia i działania, a w rzeczywistości przeznaczonych do wdychania lub połykania szkodliwych dla zdrowia substancji w postaci między innymi N-etyloheksedronu, PVP i PVT.

Jak ustalił prokurator skazani wprowadzili do obrotu nie mniej niż 17 tysięcy sztuk opakowań, o rynkowej wartości nie mniejszej niż 595 tysięcy złotych. Swoim działaniem sprowadzali niebezpieczeństwo dla życia  i zdrowia wielu osób. Prokurator zakwalifikował te czyny  m.in. z art. 165 par. 1 pkt 2 kk.

Prokurator przyjął prawidłową kwalifikację prawną

Sąd Okręgowy potwierdził ustalenia Prokuratury, iż prowadzony przez kilka lat na terenie Wrocławia proceder związany z produkcją i wprowadzaniem do obrotu tzw. „dopalaczy” był zabroniony, karygodny i niósł za sobą niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osób zażywających te substancje.

Osoby uczestniczące w procesie wytwarzania i wprowadzania do obrotu  trujących substancji, zdaniem sądu, w sposób nie budzący wątpliwości    dopuszczały się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Sąd jednoznacznie uznał, że kwalifikacja prawna z art. 165 par. 1 pkt 2 kodeksu karnego przyjęta przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego była prawidłowa i w pełni odzwierciedlała przestępcze zachowania.

Działali w celu osiągnięcia zysku

Sąd ponownie podkreślił, że sprawcy zajmujący się tym procederem działali z pełną świadomością bezprawności swojego zachowania i wprowadzając do obrotu saszetki z tzw. „dopalaczami”, zawierającymi trujące substancje o trudnym nawet do przewidzenia negatywnym skutku dla zdrowia i życia, działali z pełną premedytacją nastawioną wyłącznie na zysk.

Wyrok sądu potwierdza, że ciężka praca prokuratorów Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wyrażająca się w gromadzeniu dowodów, współpracy z biegłymi z wielu dziedzin tj. chemii, fizykochemii, medycyny sądowej, przynosi oczekiwane rezultaty.

Skuteczne działania prokuratorów

Dzięki działaniom prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu rozbito dwie największe grupy przestępcze tj. grupę kierowaną przez m.in Bartłomieja W. ps. „Jankes” i grupę kierowaną przez Łukasza W. ps.  „Gekon”. Na terenie Wrocławia w ciągu ostatnich trzech lat zlikwidowano wszystkie stacjonarne punkty sprzedające „dopalacze”.

Aresztowano ponad 53 osoby i skierowano wobec nich 6 aktów oskarżenia. Dotychczas prawomocnie skazano 35 osób. Dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną sumę ponad 1,7 miliona złotych oraz zabezpieczono  269 kg prekursorów i gotowych dopalaczy.

Źródło: policja.pl

Zostaw odpowiedź