Największe wrocławskie gangi handlujące dopalaczami rozbite. Wyroki usłyszało już 35 osób.

Fot. aresztowanie podejrzanego, policja
0 1 971

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 29 czerwca 2020 roku ogłosił wyrok dotyczący kolejnych ośmiu osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Bartłomieja W. ps. „Jankes” Jacka L. ps. „Grzyb” i Jerzego K. ps. ”Kropa” wobec których Sąd Apelacyjny 27 listopada 2019 roku wydał prawomocny wyrok skazujący.

Akty oskarżenia w tych sprawach skierował Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Zostali skazani 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał oskarżanych Roberta K. ps. „ Szalony” Marcina Z. Piotra L. Piotra K. Łukasza G. Łukasza K. Małgorzatę K. Radosława B. za winnych zarzucanych im czynów i skazał na kary od jednego roku do trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Ponadto Sąd orzekł m.in. przepadki na rzecz Skarbu Państwa osiągniętych korzyści majątkowych z popełnionych przez członków grupy przestępstw w łącznej kwocie ponad 790 tysięcy złotych.

Substancje niebezpieczne dla życia i zdrowia

W toku postępowania prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu  ustalił, że co najmniej od stycznia 2014 roku do co najmniej 26 czerwca 2017 roku na terenie Wrocławia, Trzebnicy i innych miejscowości skazani dopuszczali się przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.

Polegały one na wyrabianiu i wprowadzaniu pod pozorem środków pochłaniających wilgoć z komputera, bez podawania prawdziwego składu chemicznego, sposobu użycia i działania, a w rzeczywistości przeznaczonych do wdychania lub połykania szkodliwych dla zdrowia substancji w postaci między innymi N-etyloheksedronu, PVP i PVT.

Jak ustalił prokurator skazani wprowadzili do obrotu nie mniej niż 17 tysięcy sztuk opakowań, o rynkowej wartości nie mniejszej niż 595 tysięcy złotych. Swoim działaniem sprowadzali niebezpieczeństwo dla życia  i zdrowia wielu osób. Prokurator zakwalifikował te czyny  m.in. z art. 165 par. 1 pkt 2 kk.

Prokurator przyjął prawidłową kwalifikację prawną

Sąd Okręgowy potwierdził ustalenia Prokuratury, iż prowadzony przez kilka lat na terenie Wrocławia proceder związany z produkcją i wprowadzaniem do obrotu tzw. „dopalaczy” był zabroniony, karygodny i niósł za sobą niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osób zażywających te substancje.

Osoby uczestniczące w procesie wytwarzania i wprowadzania do obrotu  trujących substancji, zdaniem sądu, w sposób nie budzący wątpliwości    dopuszczały się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Sąd jednoznacznie uznał, że kwalifikacja prawna z art. 165 par. 1 pkt 2 kodeksu karnego przyjęta przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego była prawidłowa i w pełni odzwierciedlała przestępcze zachowania.

Działali w celu osiągnięcia zysku

Sąd ponownie podkreślił, że sprawcy zajmujący się tym procederem działali z pełną świadomością bezprawności swojego zachowania i wprowadzając do obrotu saszetki z tzw. „dopalaczami”, zawierającymi trujące substancje o trudnym nawet do przewidzenia negatywnym skutku dla zdrowia i życia, działali z pełną premedytacją nastawioną wyłącznie na zysk.

Wyrok sądu potwierdza, że ciężka praca prokuratorów Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wyrażająca się w gromadzeniu dowodów, współpracy z biegłymi z wielu dziedzin tj. chemii, fizykochemii, medycyny sądowej, przynosi oczekiwane rezultaty.

Skuteczne działania prokuratorów

Dzięki działaniom prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu rozbito dwie największe grupy przestępcze tj. grupę kierowaną przez m.in Bartłomieja W. ps. „Jankes” i grupę kierowaną przez Łukasza W. ps.  „Gekon”. Na terenie Wrocławia w ciągu ostatnich trzech lat zlikwidowano wszystkie stacjonarne punkty sprzedające „dopalacze”.

Aresztowano ponad 53 osoby i skierowano wobec nich 6 aktów oskarżenia. Dotychczas prawomocnie skazano 35 osób. Dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną sumę ponad 1,7 miliona złotych oraz zabezpieczono  269 kg prekursorów i gotowych dopalaczy.

Źródło: policja.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra