Łódzcy pseudokibice tworzyli „gang przebierańców”. Okradali inne grupy przestępcze

Fot. zatrzymanie podejrzanego, policja.pl
0 5 985

Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi zatrzymali 7 mężczyzn ze środowiska pseudokibiców. 6 z nich podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie rozbojów, kradzieży i włamań, w których łupem padały m.in. maszyny do produkcji papierosów, tytoń i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymani są członkami tzw. bojówki jednego z klubów piłki nożnej. Śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa. Sąd podjął decyzje o tymczasowych aresztowaniach.

„Gang przebierańców”

Śledztwo nadzorowane przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi dotyczy m.in. działalności dwóch zorganizowanych grup przestępczych, funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego i w innych miejscach na terytorium kraju. Z ustaleń postępowania wynika, że grupy zajmowały się dokonywaniem przestępstw rozboju i kradzieży, głównie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz kradzieży z włamaniem do magazynów i fabryk wytwarzających nielegalnie papierosy. Członkowie tych grup współpracowali ze sobą.

Sprawcy wykorzystywali pojazdy przypominające cywilne radiowozy, przy użyciu których zatrzymywali do kontroli drogowej pojazdy przewożące wyroby akcyzowe. Członkowie grupy posługiwali się przy tym elementami umundurowania Policji i Służby Celnej, niebieską lampą błyskową, fałszywymi tablicami rejestracyjnymi przypominającymi tablice policyjne oraz gazem łzawiącym. Znajdowali miejsca gdzie prowadzona była nielegalna produkcja lub magazyny papierosów, przy użyciu nadajników GPS, a także dronów i kamer.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przedstawił kolejnym siedmiu zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, rozbojów z art. 280 § 1 kk, kradzieży co do mienia znacznej wartości i kradzieży z włamaniem z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 279 § 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Trafili do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa jak również grożącą surową karę prokurator skierował wobec wszystkich podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Łącznie zarzuty przedstawiono dotychczas 19 podejrzanym, wobec 18 stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Źródło: policja.pl/gov.pl

Zostaw odpowiedź