Kolejna karuzela VAT. Grupą kierowała 50-letnia Beata K.

fot.pixabay
0 1 096

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko ośmiu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było osiąganie korzyści majątkowych z przestępstw związanych z obrotem wyrobami stalowymi w postaci prętów zbrojeniowych i blachy, wprowadzonych na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, bez uiszczenia należnego podatku VAT.P

Jak ujawniono w toku śledztwa, grupą kierowała 50-letnia Beata K. W okresie od stycznia 2011 roku do lutego 2013 roku, koordynowała ona działania różnych przedsiębiorstw i organizowała obrót wyrobami stalowymi pomiędzy różnymi podmiotami.

Przedstawiciele tych podmiotów wystawiali nierzetelne faktury VAT, dokumentując zawarte transakcje wbrew ogólnie przyjętym zasadom ekonomii. Członkowie grupy wystawiali nieprawdziwe faktury dotyczące zakupu i sprzedaży wyrobów stalowych, a cały proceder miał charakter tzw. obrotu karuzelowego. W efekcie tych działań sprawcy doprowadzili do uszczupleń w zakresie podatku VAT w łącznej kwocie niespełna miliona złotych.

Co zarzucono oskarżonym

Oskarżonym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw stypizowanych w art. 258 § 1 i 258 § 3 kodeksu karnego, a także przestępstw karnoskarbowych. Pięcioro z oskarżonych odpowie także za tzw. pranie brudnych pieniędzy, albowiem jak ujawniono w toku postępowania podejmowali oni działania mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści osiąganych z uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych.

Poprzez liczne transakcje bankowe, uczestnicząc m.in. w posługiwaniu się wystawionymi uprzednio, potwierdzającymi nieprawdę fakturami VAT, pośredniczyli w obrocie uzyskanymi w wyniku przestępczego procederu środkami finansowymi pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, stwarzając pozory legalności ich pochodzenia.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

źródło: Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź