Grupa przestępcza związana ze Skok Wołomin mogła wyłudzić nawet 3 miliardy złotych

fot. logo Skok Wołomin
0 1 702

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi postępowanie przeciwko Piotrowi P. i innym podejrzanemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej liczne przestępstwa związane z działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.

W toku postępowania Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim ustaliła, że głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej był Piotr P. do 2012 r. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie. Ściśle współpracujący z członkami Zarządu tj. prezesem Mariuszem G. i vice prezesami Joanną P. i Mateuszem G. Podejrzani w sprawach SKOK w Wołominie założyli szereg spółek na terenie Polski, Republiki Cypru i Brytyjskich Wysp Dziewiczych.

Następnie do obsługi transakcji tych spółek otworzyli rachunki m.in. w bankach polskich, cypryjskich i brytyjskich wysp dziewiczych. Miało to na celu ukrycie pieniędzy przed wymiarem sprawiedliwości, poza Polską w tzw. rajach podatkowych.

Straty tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów mogą wg. syndyka masy upadłości wynieść około 3 miliardów złotych.

Zarzutami objęto dotychczas 459 osób. Łączna kwota zabezpieczonego mienia to: 191 285 457 PLN, 9 568 USD, 105 335 CHF, 17 000 HUF i 805 GBP; nieruchomości o wartości  168 210 911 PLN natomiast ruchomości o wartości  – 23 745 545 PLN.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju.

Prokuratorzy ustalają między innymi czy członkowie zarządu SKOK Wołomin w okresie od 2009 do końca 2013 roku nie dopuścili się przestępstw, które skutkowały wyrządzeniem tej instytucji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także czy ktokolwiek im w tym nie pomagał.

Do ich zadań należy również ustalenie wszystkich członków poszczególnych grup, które organizowały pozyskiwanie potencjalnych kredytobiorców, tzw. „słupów”, skupowały bezwartościowe nieruchomości służące do zabezpieczenia kredytów, zajmowały się podrabianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków oraz organizowały dowóz poszczególnych kredytobiorców do SKOK w Wołominie i notariuszy oraz wykonywały inne czynności.

Gorzowscy prokuratorzy ustalają ponadto, gdzie były lokowane, transferowane i na co były przeznaczane wszystkie środki płatnicze i zyski osiągane z przestępstw dokonanych w SKOK Wołomin.

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź