Grupa przestępcza złożona z 10 dyrektorów sądów, przywłaszczyła 30 mln zł

0 1 573

fot. Sąd w Krakowie/ polsat news

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zakończyła jeden z głównych wątków śledztwa dotyczącego przywłaszczenia prawie 30 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Dziś (31 lipca 2018 roku) do Sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko 10 osobom.

 

Na ławie oskarżonych zasiądą:

– Roman P. – były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,

– Edward K. – były dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach,

– Jacek G – były dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie,

– Józef K. – były dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

– Bolesław R. – były dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie,

– Mirosław S. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Zakopanem,

– Andrzej Cz. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

– Ryszard P. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Wadowicach,

– Mariusz B. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Chrzanowie,

– Mateusz W. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Olkuszu.

– Mówi się, że najciemniej jest pod latarnią. Niestety, potwierdza to ta wyjątkowo bulwersująca sprawa, która znajduje finał w postaci aktu oskarżenia dzięki rzetelnej pracy rzeszowskiej prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sądy to miejsce, gdzie powinno się wymierzać sprawiedliwość w imieniu prawa, a nie to prawo łamać. Sędziowie i wszyscy pracownicy sądów muszą być czyści jak łza, a nie przekupni i nieuczciwi – mówi Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

– Akt oskarżenia, jaki sporządziła rzeszowska prokuratura, potwierdza naszą determinację w oczyszczaniu środowiska sądowego. Ale to też dowód, jak źle działo się w polskich sądach. Ustalenia śledztwa wskazują, że przez lata w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie i sądach niższych instancji z tego regionu działała zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudziła prawie 30 milionów złotych i w której brał udział prezes tego sądu – a więc jedna z najwyżej postawionych osób w sądowniczej hierarchii.

W każdym demokratycznym państwie taka afera powinna wstrząsnąć sędziowskim środowiskiem. U nas nie wstrząsnęła. To jeszcze jeden powód, dla których obecny rząd podjął się głębokiej naprawy sądownictwa – dodaje Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej

W toku śledztwa ustalono, że ośmiu spośród dziesięciu oskarżonych dyrektorów sądów brało udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez podejrzanego Andrzeja P. – byłego już dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Oprócz oskarżonych dyrektorów w skład tej grupy wchodzili także między innymi: były już Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, była główna księgowa tego sądu, były zastępca dyrektora tego sądu, były główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a także przedsiębiorcy, którzy rzekomo współpracowali z Sądem Apelacyjnym w Krakowie i mieli wykonywać określone usługi na rzecz tego sądu.

Oskarżeni dyrektorzy sądów oraz pozostali członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmowali się przywłaszczaniem środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie, popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Na skutek przestępczej działalności grupy Sąd Apelacyjny w Krakowie stracił prawie 30 milionów złotych. Do przywłaszczenia tych pieniędzy dochodziło poprzez podpisywanie fikcyjnych umów cywilnoprawnych na wykonywanie usług i rachunków potwierdzających ich rzekomą realizację.

W toku śledztwa ustalono, że usługi wynikające z podpisanych umów nie były wykonywane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych. Pomimo tego dokonywano za nie zapłaty na rzecz określonych podmiotów.

Ośmiu spośród dziesięciu oskarżonych dyrektorów sądów prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 258 par. 1 kodeksu karnego.

Dyrektorzy przyjmowali korzyści majątkowe

Dyrektorzy sądów zostali także oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych w określonej wysokości, w zamian za przychylność w kwestiach dotyczących zlecania usług podmiotom gospodarczym współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jak też nadzorowania realizacji usług przez te podmioty oraz aprobatę i dyspozycyjność względem podejrzanego Andrzeja P. – byłego już dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie w zakresie podejmowanych przez niego decyzji związanych z zarządzaniem mieniem sądów.

Podejrzani dyrektorzy sądów przyjęli, tytułem rzekomej zapłaty za wykonanie prac zleconych w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne z określonymi podmiotami gospodarczymi, które miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były zrealizowane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych, pieniądze:

– Roman P. – były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – w łącznej kwocie co najmniej 47 tysięcy 400 złotych,

– Jacek G. – były dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie – w łącznej kwocie co najmniej 231 tysięcy 500 złotych oraz telefonu komórkowego o wartości 3 tysięcy 154 złotych,

– Edward K. – były dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach – w łącznej kwocie co najmniej 227 tysięcy 750 złotych,

– Józef K. – były dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – w łącznej kwocie co najmniej 170 tysięcy 500 złotych,

– Bolesław R. – były dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie – w łącznej kwocie co najmniej 130 tysięcy złotych,

– Mirosław S. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Zakopanem – w łącznej kwocie co najmniej 22 tysięcy złotych,

– Andrzej Cz. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu – w łącznej kwocie co najmniej 13 tysięcy złotych,

– Mariusz B. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Chrzanowie – w łącznej kwocie co najmniej 4 tysięcy złotych,

– Mateusz W. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Olkuszu – w łącznej kwocie co najmniej 4 tysięcy złotych,

– Ryszard P. – były dyrektor Sądu Rejonowego w Wadowicach – w łącznej kwocie co najmniej 13 tysięcy 800 złotych.

Łączna kwota przyjętych przez oskarżonych korzyści majątkowych wynosi 867 tysięcy 104 złote.

Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym z art. 228 par. 1 kodeksu karnego lub z art. 228 par. 1 i 5 kodeksu karnego (wobec tych oskarżonych, którzy przyjęli korzyść majątkową znacznej wartości).

Zarzuty za pranie brudnych pieniędzy

W toku śledztwa ustalono ponadto, że oskarżeni dyrektorzy sądów, wspólnie z innymi osobami, brali udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy w kwotach od co najmniej 4 tysięcy złotych do co najmniej 231 tysięcy 500 złotych. Dochodziło do tego poprzez podpisywanie fikcyjnych umów oraz poświadczających nieprawdę rachunków potwierdzających ich realizację, a także posługiwanie się tymi dokumentami.

Łączna kwota zarzutów stawianych oskarżonym dotyczących tzw. prania brudnych pieniędzy wynosi 863 tysiące 950 złotych.

W związku z tym prokurator oskarżył ich również o popełnienie przestępstw z art. 229 par. 1 i 5 kodeksu karnego, a wobec jednego z oskarżonych – Ryszarda P. dodatkowo o popełnienie przestępstw z art. 271 par. 1 kodeksu karnego i art. 273 kodeksu karnego.

Majątek sprawców został zabezpieczony

W toku prowadzonego śledztwa na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie oskarżeni dziś dyrektorzy sądów zostali zatrzymani 27 listopada 2017 roku.

Obecnie wobec tych oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Łączna kwota poręczeń majątkowych zastosowanych wobec oskarżonych wynosi 835 tysięcy złotych.

Na poczet grożących oskarżonym kar, przepadku korzyści uzyskanych z przestępstwa, obowiązku naprawienia szkody oraz innych sankcji o charakterze finansowym dokonano zabezpieczeń majątkowych, które łącznie są zbliżone do strat, jakie na skutek przestępczej działalności tych oskarżonych poniósł Sąd Apelacyjny w Krakowie. Łącznie zabezpieczono majątek oskarżonych byłych już dyrektorów sądów o równowartości 687 tysięcy 420 złotych.

Zabezpieczenia majątkowe zostały dokonane w toku śledztwa przy zastosowaniu między innymi art. 45 par. 2 i 3 kodeksu karnego dotyczącego konfiskaty rozszerzonej. Możliwość takiego szerszego zabezpieczenia majątku sprawców przestępstw już na etapie postępowania przygotowawczego została wprowadzona ustawą z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), która obowiązuje od 27 kwietnia 2017 roku.

W toku śledztwa zarzuty usłyszały dotychczas 34 osoby

Skierowanie do Sądu aktu oskarżenia przeciwko 10 byłym już dyrektorom sądów nie kończy prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie śledztwa, które dotyczy przywłaszczenia prawie 30 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Dotychczas w toku tego postępowania prokuratorskie zarzuty usłyszały już 34 osoby, w tym wiele osób pełniących kierownicze funkcje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz w Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie.

Zarzuty usłyszeli również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych.

Wśród podejrzanych są między innymi: były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie (wobec którego skierowano już akt oskarżenia), dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, główna księgowa tego sądu, pracownicy Działu Finansowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a także dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa.

źródło: PAP

Zostaw odpowiedź