Grupa przestępcza wyłudziła 24 mln zł. Do sprawy przesłuchano ponad 900 świadków

fot. pixabay
0 1 200

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 7 osobom zarzucając m.in działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami oraz poświadczaniem nieprawdy w dokumentach w postaci faktur VAT.

Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przedmiotem śledztwa była działalność grupy osób sprzedających paliwo – olej napędowy niewiadomego pochodzenia i przekazujących fikcyjne faktury VAT ostęplowane pieczątkami czterech spółek. Firmy te legalizowały sprzedaż oleju napędowego niewiadomego pochodzenia, częściowo niespełniającego wymagań jakościowych przewidzianych dla tego rodzaju paliwa,  wystawiając faktury VAT, jednocześnie nie odprowadzając z tego tytułu należnego podatku VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.

Członkowie grupy organizowali transport i dostawy nielegalnego paliwa w ramach prowadzonej przez siebie firmy i sprzedawali przedsiębiorcom oraz rolnikom mieszkającym na terenie województwa pomorskiego  i warmińsko – mazurskiego. Na okoliczność przeprowadzanych transakcji przekazywali poświadczające nieprawdę faktury VAT. Rozliczenia za zakupiony olej napędowy następowały zazwyczaj w gotówce i były dokonywane w dniu dostawy.

Oskarżeni zostali zatrzymani w trakcie jednej z dostaw paliwa na stację w Skarszewach. W toku postępowania przesłuchano ponad 900 osób. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazał na wielopoziomową „piramidę firm paliwowych” oraz działanie osób kierujących procederem przestępczym ukierunkowanym na nielegalny obrót paliwem z pominięciem należności skarbowych; podatku VAT, akcyzy i opłat paliwowych za pośrednictwem szeregu symulujących działalność gospodarczą podmiotów, które w ramach tej działalności zajmowały się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, mających na celu ukrycie faktycznej działalności i uszczuplenie należności skarbowych.

W toku postępowania prokurator ustalił, że straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplonych należności publicznoprawnych wyniosły ponad 11 milionów złotych z tytułu podatku od towarów i usług oraz ponad 14 milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego. Na mieniu 3 oskarżonych dokonano zabezpieczenia majątkowego.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź