Gangsterowi grozi dożywocie za zbrodnię sprzed 26 lat. Lider śląskich grup przestępczych z lat 90. właśnie odsiaduje 25-letni wyrok

fot. zdjęcie poglądowe, pixabay
0 9 547

Na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu doprowadzono z Aresztu Śledczego Grzegorza P. który usłyszał zarzuty za zbrodnię sprzed 26 lat. Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Pokrzywdzony został postrzelony w szyję

Do zdarzenia doszło w styczniu 1995 roku w Niemczech. Wacław S.  w trakcie rozmowy z dwoma mężczyznami został przez jednego z nich z bliskiej odległości postrzelony z broni palnej. Sprawca trafił pokrzywdzonego w szyję. W wyniku zdarzenia Wacław S. doznał ciężkich obrażeń ciała, bezpośrednio zagrażających jego życiu. W toku postępowania prowadzonego zarówno przez niemieckie jak i polskie służby ustalono, że zbrodnia mogła zostać dokonana na zlecenie członków grup przestępczych działających wówczas w Polsce. Postępowanie nie doprowadziło do ustalenia sprawców tej zbrodni i w 2011 roku zostało umorzone.

Prokuratorzy pionu PZ wrócili do sprawy

Dopiero w wyniku czynności przeprowadzonych przez prokuratorów Dolnośląskiego pionu PZ PK i Śląskiego CBŚP  podjęto postępowanie. Na trop sprawcy prokuratorzy i policjanci wpadli pracując nad innym śledztwem, które  było związane z podejrzanym. W toku śledztwa prokurator zgromadził obszerny materiał w postaci oględzin licznych postępowań karnych z tego okresu,  zeznań, często nowych świadków, opinii biegłego i innych dowodów, które z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa na obecnym etapie nie mogą zostać ujawnione opinii publicznej.

Usłyszał zarzuty

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił 51 – letniemu Grzegorzowi P.  zarzut  usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu i zdrowiu pokrzywdzonego kwalifikowane z art. 13 § 1 kk w z. z art. 148 § 1 kk oraz z art. 156 § 1 pkt. 2 kk.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Tymczasowe aresztowanie

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec Grzegorza P. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Zlecenie zabójstwa Prokuratora Krajowego

Grzegorz P. to lider śląskich grup przestępczych z lat 90- tych,  który aktualnie odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności za dokonanie podobnego przestępstwa.  W lipcu 2020 roku Dolnośląski pion PZ PK skierował do Sądu Okręgowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko przebywającym w zakładzie karnym Grzegorzowi P. i Bogdanowi G., którzy planowali zabójstwo Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i jego rodziny. Motywem była zemsta i obawy, że prokurator Święczkowski doprowadzi do skazania jednego z osadzonych na dożywotnie więzienie.

Prokurator Święczkowski, pracując w przeszłości w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Katowicach, doprowadził do skazania Grzegorza P. za pomocnictwo do zabójstwa i usiłowanie zabójstwa. Kolejna sprawa przez niego prowadzona  o usiłowanie zabójstwa na zlecenie została umorzona, gdy przejął ją inny prokurator. To jej podjęcia obawiał się Grzegorz P., planując zabicie Prokuratora Krajowego i jego najbliższych. Podjęcie tej sprawy na nowo wiązałoby się z możliwością doprowadzenia do skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności.  Grzegorz P. twierdził również, iż Prokurator Krajowy może mieć realny wpływ na decyzje wydawane w toku postępowania wykonawczego dotyczącego jego osoby, w tym m.in. możliwość uzyskania przedterminowego warunkowego zwolnienia z reszty orzeczonych wobec niego kar pozbawienia wolności.

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź