Auta przemytników trafią do CBŚP w ramach „wsparcia instytucji walczących z epidemią”

Fot. zabezpieczony pojazd, PK
0 3 914

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przekazał CBŚP samochody, które będą im służyły do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Prokuratura Krajowa przekazała, że jest to wsparcie instytucji walczących z epidemią.

Samochody trafią do CBŚP

Samochody zostały zabezpieczone przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i handlem narkotykami. Wśród przekazanych przedmiotów jest samochód marki BMW oraz inny samochód osobowy. Przedmioty zostały przekazane Zarządowi w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Przemyt nawet 4,5 tony haszyszu i handel narkotykami

Śledztwo prowadzone przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonywała przemytu narkotyków w postaci haszyszu z Hiszpanii do krajów skandynawskich. Następnie narkotyki na terenie tych krajów były rozprowadzane. W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa działała do 2017 roku i w tym czasie mogła dokonać przemytu nawet 4,5 tony haszyszu.

Dotychczas zarzuty przedstawiono 7 osobom.

Śledztwo jest prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie CBŚP, zabezpieczonych samochodów, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź