Gang pseudokibiców przemycił co najmniej 15 ton narkotyków (VIDEO)

Fot. operacja SG, policja
0 8 834

Na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie 3 i 10 września 2020 roku funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejne 5 osób w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przemytu znacznych ilości narkotyków.

Czynności procesowe zostały również przeprowadzone 6 i 8 września na terenie Hiszpanii, gdzie we współpracy z tamtejszymi służbami dokonano zatrzymania 3 osób wchodzących w skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, w tym osobę kierującą grupą na terenie Hiszpanii. W trakcie czynności zabezpieczono komputery, nośniki danych informatycznych, telefony komórkowe i amunicję.

W jednym z pomieszczeń gospodarczych znaleziono mnóstwo szybkich testów na Covid, które zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia legalności ich pochodzenia. Zatrzymania na terenie Hiszpanii zostały przeprowadzone na podstawie europejskich nakazów aresztowania wydanych przez Sąd Okręgowy w Krakowie na wniosek prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Nadal 3 osoby poszukiwane są europejskimi nakazami aresztowania.

Należy przypomnieć, że w czerwcu 2020 roku Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował akt oskarżenia wobec 18 osób wchodzących w skład tej samej grupy przestępczej.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił czterem osobom zarzuty kierowania międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 3 kk. Podejrzani kierowali grupą wraz z innymi ustalonymi w toku postępowania osobami.

Grupa działała głównie w Krakowie oraz innych miejscowości na terenie Polski jak również na terytorium Hiszpanii, Niemiec i Holandii. Jedną z osób, której przedstawiono zarzut współkierowania zorganizowaną grupą przestępczą jest Paweł Ł. ps. „Master” – lider „Jude Gangu” pseudokibiców Cracovii.

Przemycali  narkotyki

Ponadto kierujący grupą usłyszeli zarzuty dokonania co najmniej 60 przemytów marihuany w ilości ponad 3,2 tony o czarnorynkowej wartości ponad 64 milionów złotych kwalifikowane z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jak ustalił prokurator, podejrzani dokonywali przemytów z Hiszpanii do Polski, z Hiszpanii do Anglii, z Hiszpanii do Włoch, z Hiszpanii do Belgii, z Hiszpanii do Niemiec, z Niemiec do Polski.

Kolejny z kierujących grupą usłyszał zarzut dokonania z Holandii do Polski, z Hiszpanii do Polski, z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii co najmniej 90 przemytów narkotyków w postaci marihuany o łącznej wadze ponad 2,4 tony o czarnorynkowej wartości ponad 48 milionów złotych kwalifikowane  art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Kolejny z kierujących grupą usłyszał zarzut dokonania z Hiszpanii do Polski oraz z Hiszpanii do Anglii 10 przemytów narkotyków w postaci marihuany o łącznej wadze 176 kilogramów o czarnorynkowej wartości ponad 3,5 miliona złotych kwalifikowane  art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czyny te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Kolejny zatrzymany usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków w tym marihuany w ilości co najmniej 5 kilogramów o wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych oraz ponad 2 kilogramów kokainy o wartości co najmniej 420 tysięcy złotych kwalifikowane z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie 0,6 kilograma kokainy o wartości co najmniej 120 tysięcy złotych kwalifikowane z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Za przestępstwa narkotykowe podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Kolejny z zatrzymanych usłyszał zarzuty udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk oraz uczestniczenia w obrocie i wprowadzania do obrotu co najmniej 150 kilogramów marihuany o wartości nie mniejszej niż 3 miliony złotych kwalifikowane z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wśród zatrzymanych jest również funkcjonariusz Policji, który usłyszał zarzut udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk oraz zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez jednego z kierujących grupą przestępcza poprzez ujawnienie informacji objętych tajemnicą oraz utrudnienie postępowania karnego kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk oraz z art., 266 par. 2 kk oraz z art. 239 par. 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowe aresztowanie

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w tym realną obawą matactwa procesowego oraz grożącą podejrzanym surową karę prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dziewięciu podejrzanych. Wobec kolejnego podejrzanego tymczasowe aresztowanie zastosował Sąd Okręgowy w Krakowie po uwzględnieniu zażalenia  prokuratora.

Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych i konfiskaty rozszerzonej na ponad 12 milionów złotych

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu sprawców na kwotę ponad 12 milionów złotych. Skorzystał w tym zakresie z wprowadzonych w 2016 r. przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej i zabezpieczeń majątkowych, dzięki którym zabezpieczył 14 nieruchomości postaci działek, domów i apartamentów położonych w Kościelisku k. Zakopanego, Krakowie, Sosnowcu, Gorlicach. Co do części nieruchomości zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że stanowią one faktyczną własność podejrzanych. Formalnie część z nieruchomości należała do osób trzecich. Ponadto prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w postaci samochodu marki BMW X5 o szacunkowej wartości 130 tysięcy złotych.

Zeznania świadka koronnego

Rozbicie struktur przestępczych było możliwe m.in. dzięki dopuszczeniu – na wniosek prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie – dowodu z zeznań świadka koronnego.

Złożył on obszerne wyjaśnienia m.in. co do funkcjonowania zorganizowanych grup przestępczych, ich członków, hierarchii, pełnionych ról i zadań, popełnianych czynów oraz zależności pomiędzy poszczególnymi członkami zorganizowanych grup przestępczych. Świadek przekazał informację na temat zasad organizowania, w ramach międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej wewnątrzwspólnotowych nabyć znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany, wykorzystywanych do tego celu firm transportowych i spedycyjnych, używanych w tym celu podrobionych pieczęci, miejsc załadunku, wyładunku, sposobu ukrywania narkotyków, czy zasad kontaktu telefonicznego w przypadku realizowanych transportów.

Istotne okazały się także wyjaśnienia jednego z podejrzanych, który w ramach instytucji tzw. „małego świadka koronnego” (art. 60 k.k.) podjął współpracę procesową z organami ścigania.

Międzynarodowa współpraca

Zeznania świadka koronnego zostały pozytywnie zweryfikowane przez szereg dowodów, jak również czynności procesowych i operacyjnych wykonywanych przez prokuratora oraz funkcjonariuszy CBŚP oraz Straży Granicznej. W ramach śledztwa doszło do powołania międzynarodowego wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego JIT ze Stroną brytyjską. Korzystano również na bieżąco z pomocy EUROPOLU, jak również funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Prokurator prowadził również bieżącą współpracę z hiszpańskimi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości koordynowana przez EUROJUST.

Dotychczas w ramach śledztwa skierowano cztery akty oskarżenia dotyczące 18 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem z Hiszpanii do Polski znacznych ilości marihuany. W części spraw zapadły prawomocne wyroki skazujące.

Grupa przemyciła 15 ton marihuany o wartości 440 milionów złotych

Postępowanie prowadzone przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zostało wszczęte w lipcu 2017 roku po zatrzymaniu przez CBŚP oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej na gorącym uczynku osób, które dokonały przemytu z Niemiec do Polski 123 kilogramów marihuany.

W toku śledztwa prokurator wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Placówki Straży Granicznej w Zakopanem ustalili, iż zorganizowana grupa przestępcza w latach 2011-2017, dokonała co najmniej 162 przemytów nie mniej niż 15 ton marihuany o wartości detalicznej nie mniejszej niż 440 milionów złotych.

Przemyt odbywał się do Polski z takich krajów jak Holandia, Hiszpania i Niemcy. Ponadto prokurator ustalił, że grupa przemycała narkotyki z Hiszpanii do takich krajów jak Włochy, Belgia, Niemcy oraz Wielka Brytania. Środki odurzające były następnie wprowadzane przez grupę do obrotu na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Aktualnie w sprawie występuje 28 podejrzanych. Śledztwo w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy, prokurator nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Źródło: pk.gov.pl

 

 

Zostaw odpowiedź