Celnicy za łapówki pomagali w przemycie z Białorusi. Gang przerzucił kontrabandę za 378 mln złotych

Fot. zdjęcie podglądowe
1 3 151

7 lutego 2023 r. funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, przy współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podlaskiej KAS dokonali zatrzymania 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przemytu papierosów z Białorusi do Polski.

Jednocześnie na polecenie prokuratora 13 lutego zatrzymano kolejną osobę, natomiast dwie zostały doprowadzone z Aresztu Śledczego. Łącznie prokuratorskie zarzuty usłyszało 18 osób.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił dwóm zatrzymanym zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 kk oraz dokonania przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy o wielkiej wartości kwalifikowane jako przestaw karnoskarbowe. Skarb Państwa poniósł z tego tytułu stratę w wysokości prawie 440 milionów złotych.

Ponadto kierujący grupą są podejrzani o wręczanie łapówek funkcjonariuszom KAS pełniącym służbę w Oddziale Celnym w Bobrownikach kwalifikowane z art. 229 § 1, 5 i 6 kk oraz pranie pieniędzy pochodzących z przemytu papierosów kwalifikowane z art. 299 § 1 i 3 kk. Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa przez prokuratora wynika, że zyski z przemytu papierosów podejrzani lokowali inwestując je w nieruchomości.

Kolejnym dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz jednemu z nich ułatwianie korupcji funkcjonariuszy celnych kwalifikowane z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 229 § 1 i 3 kk.

Trzy zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące paserstwa wyrobów akcyzowych pochodzących z przemytów kwalifikowane jako czyny karnoskarbowe.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Kolejni zatrzymani i doprowadzeni 13 lutego mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Białorusi do Polski o łącznej wartości prawie 378 milionów złotych kwalifikowane z art. 258 § 1 kk. Jeden z mężczyzn podejrzany jest również o pranie pieniędzy kwalifikowane z art. 299 § 1, 5 i 6 kk.

Zarzuty usłyszało 7 funkcjonariuszy KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił 7 zatrzymanym funkcjonariuszom KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk.

Kolejne zarzuty dotyczą ułatwiania innym członkom zorganizowanej grupy przestępcze przemytu papierosów w łącznej ilości ponad 16 milionów paczek i narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości prawie 380 milionów złotych, które zostały zakwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe.

Ponadto Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił wszystkim funkcjonariuszom KAS zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 400 tysięcy euro kwalifikowane z art. 228 § 3 kk.

Jednocześnie 6 funkcjonariuszom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji dotyczących funkcjonowania przejścia granicznego w Bobrownikach kwalifikowane z art. 266 § 2 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

W toku czynności na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci pieniędzy, w tym w walutach Euro i USD, złota w sztabkach, biżuterii oraz samochodów o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych

Trafili do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec 16 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec 15 podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, zaś co do jednej osoby środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Wobec 2 kolejnych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w kwotach po 300 tysięcy złotych.

Przemyt papierosów i łapówki dla celników

W toku śledztwa prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza dokonywała przemytu papierosów z Białorusi do Polski przez Drogowe Przejście Graniczne w Bobrownikach oraz Kolejowe Przejście Graniczne w Terespolu.

Grupa działała w okresie od 2020 do 2021 roku. W trakcie postępowania prokurator ustalił, że celnicy przyjmowali od pozostałych członków grupy przestępczej korzyści majątkowe w wysokości od 5 tysięcy euro do 45 tysięcy euro. W zamian za przyjęte korzyści nie przeprowadzali czynności kontrolnych i szczegółowej rewizji celnej oraz przekazywali informacje istotne dla członków grupy w tym dotyczące m.in. organizacji służby na przejściu granicznym.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

1 komentarz
  1. Ola mówi

    Nieodpowiedni ludzie do tak ważnego stanowiska

Zostaw odpowiedź