Celnicy za łapówki pomagali w przemycie z Białorusi. Gang przerzucił kontrabandę za 378 mln złotych

Fot. zdjęcie podglądowe
1 1 743

7 lutego 2023 r. funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, przy współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podlaskiej KAS dokonali zatrzymania 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przemytu papierosów z Białorusi do Polski.

Jednocześnie na polecenie prokuratora 13 lutego zatrzymano kolejną osobę, natomiast dwie zostały doprowadzone z Aresztu Śledczego. Łącznie prokuratorskie zarzuty usłyszało 18 osób.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił dwóm zatrzymanym zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 kk oraz dokonania przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy o wielkiej wartości kwalifikowane jako przestaw karnoskarbowe. Skarb Państwa poniósł z tego tytułu stratę w wysokości prawie 440 milionów złotych.

Ponadto kierujący grupą są podejrzani o wręczanie łapówek funkcjonariuszom KAS pełniącym służbę w Oddziale Celnym w Bobrownikach kwalifikowane z art. 229 § 1, 5 i 6 kk oraz pranie pieniędzy pochodzących z przemytu papierosów kwalifikowane z art. 299 § 1 i 3 kk. Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa przez prokuratora wynika, że zyski z przemytu papierosów podejrzani lokowali inwestując je w nieruchomości.

Kolejnym dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz jednemu z nich ułatwianie korupcji funkcjonariuszy celnych kwalifikowane z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 229 § 1 i 3 kk.

Trzy zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące paserstwa wyrobów akcyzowych pochodzących z przemytów kwalifikowane jako czyny karnoskarbowe.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Kolejni zatrzymani i doprowadzeni 13 lutego mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Białorusi do Polski o łącznej wartości prawie 378 milionów złotych kwalifikowane z art. 258 § 1 kk. Jeden z mężczyzn podejrzany jest również o pranie pieniędzy kwalifikowane z art. 299 § 1, 5 i 6 kk.

Zarzuty usłyszało 7 funkcjonariuszy KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił 7 zatrzymanym funkcjonariuszom KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk.

Kolejne zarzuty dotyczą ułatwiania innym członkom zorganizowanej grupy przestępcze przemytu papierosów w łącznej ilości ponad 16 milionów paczek i narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości prawie 380 milionów złotych, które zostały zakwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe.

Ponadto Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił wszystkim funkcjonariuszom KAS zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 400 tysięcy euro kwalifikowane z art. 228 § 3 kk.

Jednocześnie 6 funkcjonariuszom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji dotyczących funkcjonowania przejścia granicznego w Bobrownikach kwalifikowane z art. 266 § 2 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

W toku czynności na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci pieniędzy, w tym w walutach Euro i USD, złota w sztabkach, biżuterii oraz samochodów o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych

Trafili do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec 16 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec 15 podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, zaś co do jednej osoby środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Wobec 2 kolejnych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w kwotach po 300 tysięcy złotych.

Przemyt papierosów i łapówki dla celników

W toku śledztwa prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza dokonywała przemytu papierosów z Białorusi do Polski przez Drogowe Przejście Graniczne w Bobrownikach oraz Kolejowe Przejście Graniczne w Terespolu.

Grupa działała w okresie od 2020 do 2021 roku. W trakcie postępowania prokurator ustalił, że celnicy przyjmowali od pozostałych członków grupy przestępczej korzyści majątkowe w wysokości od 5 tysięcy euro do 45 tysięcy euro. W zamian za przyjęte korzyści nie przeprowadzali czynności kontrolnych i szczegółowej rewizji celnej oraz przekazywali informacje istotne dla członków grupy w tym dotyczące m.in. organizacji służby na przejściu granicznym.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

1 komentarz
  1. Ola mówi

    Nieodpowiedni ludzie do tak ważnego stanowiska

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra