CBŚP zatrzymało kolejnych podejrzanych w sprawie klubów Cocomo. Już 32 osoby usłyszą zarzuty

Fot. YouTube
0 2 454

Na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego dokonali zatrzymania kolejnych 8 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze od klientów nocnych klubów go-go.

Doprowadzali klientów do nieprzytomności

Przestępcza działalność polegała na pozorowaniu legalnej działalności w ramach  założonej i prowadzonej sieci klubów „go-go” funkcjonujących poprzednio pod wspólną nazwą Cocomo. W rzeczywistości miała na celu popełnianie na szkodę klientów klubów przestępstw polegających na doprowadzaniu ich do stanu nieprzytomności, w którym byli oni pozbawiani świadomości, decydującej o możliwości postrzegania, percepcji, oceny otaczającej ich rzeczywistości i pozbawiani możliwości reagowania na działania skierowane przeciwko nim i składnikom ich majątku.

Następnie sprawcy dokonywali zaboru w celu przywłaszczenia środków finansowych klientów, a także doprowadzali ich do niekorzystnego rozporządzania mieniem za pomocą wprowadzania w błąd, wyzyskiwania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podczas dokonywanych transakcji płatniczych za rzekomo oferowane w klubie towary i usługi.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił 8 zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz popełnienia szeregu rozbojów i oszustw na szkodę klientów klubów funkcjonujących w Krakowie, Gdańsku i Sopocie.

Zarzutami objęto zarówno osoby dokonujące bezpośrednio przestępstw na terenie klubów, jak i zatrudnione w tzw. centrali, które poprzez sieć monitoringu obserwowały w czasie rzeczywistym przebieg popełnianych przestępstw, typowały klientów klubów do popełniania na ich szkodę przestępstw, nadzorowały i kreowały sposób ich popełniania, a także dyscyplinowały i wymierzały kary kelnerkom i tancerkom za zachowania zagrażające bezpieczeństwu zorganizowanej grupy przestępczej.

Czyny te zagrożone są karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Trzy osoby trafiły do aresztu

Z uwagi na koniczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec trzech zatrzymanych Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Podstawą zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego była realnie grożąca podejrzanym surowa kara oraz uzasadniona obawa matactwa, związana także z faktem, iż osoby te w chwili zatrzymania aktywnie działały w nowopowstałych klubach go – go na terenie Gdańska i Krakowa.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty przedstawiono już 32 osobom, jednak śledztwo w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy i prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Jak dotąd w sprawie na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek w postaci pieniędzy i nieruchomości na kwotę prawie 7 milionów złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź