Były policjant nadzorujący pracę CBŚP oskarżony ws. afery podkarpackiej

Fot. funkcjonariusz CBŚP, policja
0 3 850

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ogłosił zmienione zarzuty byłemu posłowi Janowi B. oraz przedstawił zarzut byłemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji Mirosławowi S. w śledztwie dotyczącym tzw. afery podkarpackiej. Śledztwo prowadzone jest z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Kolejne prokuratorskie zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Mirosławowi S. zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej kwalifikowany m.in. z art. 231 par. 2 kk w zw. z art. 266 par. 2 kk. Do zdarzenia doszło latem 2013 r. kiedy podejrzany pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. Kryminalnych i nadzorował z tego tytułu m.in. działania Centralnego Biura Śledczego KGP.

Wówczas w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez byłego posła Jana B. przekroczył swoje uprawnienia, nie dopełnił obowiązków służbowych i ujawniał osobie nieuprawnionej – Janowi B. – informacje dotyczące czynności operacyjnych prowadzonych wobec oponenta politycznego byłego posła.

Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejne zarzuty dla byłego posła

Byłemu posłowi Janowi B. ogłoszono zmodyfikowane zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych od leżajskiego przedsiębiorcy Mariana D. m.in. w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw polegających na: uzyskaniu preferencyjnych stosunków handlowych z Rafinerią Jasło S.A., korzystnego dla Mariana D. i kierowanej przez niego spółki orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołania córki Mariana D. na urząd sędziego; nakłaniania funkcjonariuszy publicznych: Zbigniewa Z. (Starosty Powiatu Przeworskiego), Jana M. (Komisarza Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie), Mirosława S. (Zastępcy Komendanta Głównego Policji) do ujawniania mu informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Kolejne zdarzenia dotyczą nakłaniania Zbigniewa Z. do udzielenia korzyści majątkowej w kwocie miliona złotych w zamian za wywarcie wpływu na decyzję sędziego rozpoznającego ewentualny wniosek Prokuratury o zastosowanie wobec Zbigniewa N. tymczasowego aresztowania w celu jego nieuwzględnienia. Następne czyny dotyczyły udaremnianie zaspokojenia Skarbu Państwa przez zbycie w październiku 2015 r. składników majątkowych zagrożonych zajęciem z uwagi na prowadzone wobec niego sprawy karne, w związku z którymi groziła mu grzywna i przepadek korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw.

Czyny zarzucane Janowi B. w śledztwie  zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności

Część osób stanęła już przed Sądem

Jan B. usłyszał zarzuty związane z tzw. aferą podkarpacką już w listopadzie 2015 roku oraz w styczniu 2019 roku. Wielowątkowe śledztwo w sprawie afery podkarpackiej prowadzone jest od kilku lat. Oprócz byłego posła, zarzuty w tym śledztwie usłyszało kilkadziesiąt osób, w tym m.in: były wiceminister infrastruktury, byli szefowie rzeszowskich prokuratur, podkarpacki biznesmen z branży paliwowej i jego wspólnicy, były prezes i były wiceprezes Rafinerii Jasło, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, były Kierownik Działu Kontroli Podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, kierownik zespołu zajmującego się bankowością korporacyjną jednego z banków, były Dyrektor Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie, były prezes NIK, byli członkowie Zarządu PGE EO, były funkcjonariusz ABW, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku.

Część wątków zakończyło się już skierowanymi do sądu aktami oskarżenia, między innymi wobec: byłego szefa NIK, byłego Dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, byłej szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie, byłego szefa rzeszowskiej delegatury Urzędu Ochrony Państwa.

Zapadły wyroki skazujące

W styczniu 2017 r. na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności prawomocnie skazany został Marian D. Następnie w lutym 2018 r. prawomocny wyrok skazujący 1 roku i 8 miesięcy pozbawiania wolności zapadł wobec byłego Dyrektora Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie. Natomiast w marcu 2018 r. prawomocnie skazany został także oskarżony w efekcie prowadzonego śledztwa były funkcjonariusz Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ponadto w październiku 2020 r. na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności skazana została prawomocnie była Prokurator Apelacyjna w Rzeszowie.

Natomiast w styczniu 2020 roku prawomocny wyrok trzech lat pozbawienia wolności usłyszał Mirosław K., były marszałek województwa podkarpackiego, oskarżony przez inną jednostkę prokuratury.

Źródło: policja.pl

 

Zostaw odpowiedź