Blisko 1000 osób nabyło przez internet fałszywe faktury VAT. Uszczuplenia podatku to co najmniej 20 mln zł

fot.pixabay
0 921

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu i organy Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Masowy charakter działań przestępczych

Na obecnym etapie śledztwa w następstwie czynności procesowych oraz działań o charakterze operacyjnym ustalono tożsamość blisko 1000 osób, które nabywały przez Internet faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków.

Podkreślić przy tym należy, iż jedynie na podstawie wstępnych analiz za wybiórczo wytypowane okresy czasu ustalono, że w ten sposób doprowadzono do uszczuplenia podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 20 milionów złotych.

Dotychczas sporządzono lub ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec 32 podejrzanych, którzy – po nabyciu nierzetelnych faktur VAT przez Internet ujmowali je w księgach i deklaracjach podatkowych – w następstwie czego uchylali się od opodatkowania lub uzyskiwali nienależne zwroty podatku naliczonego.

Niemal wszyscy podejrzani, od których odebrano wyjaśnienia, przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i przestępstw skarbowych, zrelacjonowali przebieg swojego postępowania i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Większość z podejrzanych złożyła korekty deklaracji podatkowych i uiściła uszczuplone należności podatkowe.

W toku śledztwa zastosowano zabezpieczenia majątkowe oraz środki zapobiegawcze. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policji, a w uzasadnionych wypadkach także zakaz opuszczania kraju.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź