Areszty za oszustwa leasingowe na kwotę ponad 7,5 miliona złotych

fot. pixabay
0 1 115

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się tzw. oszustw leasingowych.

Na polecenie prokuratora od 16 do 18 kwietnia 2019 roku na terenie województw lubuskiego, pomorskiego oraz śląskiego funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze zatrzymali dwie osoby.

Trzecia osoba została doprowadzona z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, gdzie była osadzona w związku ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w innej sprawie.

Sąd na wniosek prokuratora zostawał wobec dwóch zatrzymanych tymczasowe aresztowanie.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzali mienie znacznej wartości poprzez posługiwanie się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę dokumentami przy zawieraniu umów leasingu na nieistniejące lub też zużyte maszyny i urządzenia.

Następnie  wprowadzali do obrotu towary oznaczone podrobionym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie mieli prawa używać, poprzez wyprodukowanie napoju energetycznego oznaczonego zastrzeżonym znakiem towarowym. W dalszej kolejności dokonywali obrotu towarem oznaczonym takimi, podrobionymi znakami towarowymi.

W toku postępowania prokurator przedstawił trzem osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, wyłudzenia mienia znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 7,5 miliona złotych kwalifikowane z art. 286 par. 1 k.k. i art. 294 par. 1 k.k. oraz nielegalnego wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym, zarejestrowanym znakiem towarowym kwalifikowane z art.  305 ust. 1 i 2 Prawa własności przemysłowej.

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania wobec dwóch podejrzanych prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentacje prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Wobec trzeciego podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź