Akt oskarżenia ws. mafii mieszkaniowej

fot. zdjęcie poglądowe
0 1 072

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu oskarżonym, którzy działając w grupie przestępczej dokonywali przestępstw oszustwa, lichwy, wymuszeń rozbójniczych oraz posługiwali się fikcyjnymi fakturami VAT w celu ukrycia pochodzenia środków pochodzących z ich przestępczej działalności.

Zakończone śledztwo dotyczyło prowadzenia przez ustalone małżeństwo oraz inne osoby działalności związanej m. in. z udzielaniem pożyczek pieniężnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i mającym długi.

Na zabezpieczenie tych pożyczek podejrzani zawierali z pokrzywdzonymi umowy przeniesienia własności posiadanych nieruchomości (mieszkań), nie wywiązując się w pełni ze swoich zobowiązań w zakresie przekazania właścicielom nieruchomości pełnych kwot udzielonych pożyczek, względnie nie rozliczając się z pełnej wartości przejętego ostatecznie mieszkania.

Działania zorganizowanej grupy przestępczej

W okresie od 2010 do 2016 roku w Szczecinie i w Policach, a także innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, której celem było popełnianie przestępstw oszustwa oraz lichwy, zmuszania do zwrotu wierzytelności oraz wymuszeń rozbójniczych, a także przestępstw skarbowych, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT  i podawaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT-7, składanych we właściwych urzędach skarbowych,  przy jednoczesnym narażaniu na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT.

Były asesor komorniczy zainicjował działanie grupy

Funkcjonowanie tej grupy zainicjował były asesor komorniczy, doskonale orientujący się w przepisach prawa i znający praktyki postępowań egzekucyjnych, a także posiadający znajomości wśród osób prowadzących postępowania egzekucyjne.

Pierwotnym zamysłem oskarżonego było rozpoczęcie udzielania pożyczek gotówkowych, osobom niezamożnym, które nie mogły uzyskać dofinansowania zewnętrznego w inny sposób, a znajdowały się w krytycznym położeniu finansowym.

Umowy pozbawiające pożyczkobiorców posiadanych nieruchomości

Z uwagi na znajomość przepisów prawa – z racji wykształcenia i doświadczenia zawodowego – mężczyzna założył, że konstrukcja umów pożyczek udzielanych przez niego będzie tworzona w taki sposób, że zabezpieczenie tych umów tj. nieruchomości, będą przechodzić na jego własność niemal ze 100 procentową pewnością.

Wykorzystywał przy tym brak rozeznania pokrzywdzonych w kwestiach prawnych, formułując zastrzeżenia umowne w taki sposób, aby zwłoka w płatności chociażby jednej z rat odsetkowych powodowała sytuację wymagalności całości roszczenia (przy założeniu krótkich terminów do realizacji świadczeń).

W istocie, metoda działania w/w miała na celu wyzyskanie błędu pokrzywdzonych i skonstruowanie umów pożyczki w taki sposób, aby już w momencie podpisywania umowy, pokrzywdzeni definitywnie tracili własność nieruchomości, stanowiących co do zasady najistotniejszy składnik ich majątku.

Rola założyciela grupy 

Rola głównego oskarżonego, który założył i kierował grupą przestępczą polegała na opracowaniu struktury działalności przestępczej, koordynowaniu i finansowaniu działalności pozostałych członków grupy, w tym wyodrębnianiu podgrup zajmujących się dokonywaniem czynności związanych z dokonywaniem oszustw dotyczących udzielanych pożyczek gotówkowych, w tym typowaniem osób pokrzywdzonych oraz dokonywaniem przestępstw skarbowych, a także legalizowaniu środków pieniężnych pochodzących z popełnianych w ramach grupy przestępstw skarbowych.

Skład grupy przestępczej 

Od początku funkcjonowania zamysłu przestępczego, w skład grupy kierowanej przez byłego asesora komorniczego wchodziła jego żona – wdrożona przez męża w sposób działania, związany z udzielaniem pożyczek gotówkowych.

Wiedziała ona o zasadach udzielanych pożyczek, w tym ich konstrukcji przewidującej pozyskanie przez nich własności mieszkań, przy wydatkowaniu nieznacznych środków pieniężnych.

W skład grupy wchodziły również inne osoby, które podejmowały czynności związane z legalizacją środków pochodzących z popełnionych przestępstw oraz czynów polegających na zmuszaniu pokrzywdzonych do określonego zachowania i dokonania na nich wymuszeń rozbójniczych, a także zajmujące się typowaniem pokrzywdzonych, aranżowaniem spotkań tych osób z kierującym grupą przestępczą, a następnie zmuszaniem ich do określonych zachowań, związanych z opuszczeniem zajmowanych przez nich lokali bądź spłaty nominalnej kwoty pożyczki, chociaż w rzeczywistości udzielone zostały pożyczki w o wiele niższych kwotach.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra