11 osób zatrzymanych ds. grupy przestępczej wyłudzającej VAT

fot.pixabay
0 1 079

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że w latach 2014-2017 na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i pomorskiego działała zorganizowana grupa przestępcza.

Jej członkowie pozorowali wewnątrzwspólnotowe dostawy alkoholu na rzecz firm mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej m.in. w Czechach, Bułgarii i na Litwie. Stosowali do tych dostaw preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT.

Faktycznie jednak podmioty wskazane w fakturach i dokumentach przewozowych nie były nabywcami sprzedawanego alkoholu. Alkohol ten przewożony był do Wielkiej Brytanii, gdzie nielegalnie wprowadzano go na tamtejszy rynek.

Ponieważ nabywcą alkoholu nie były podmioty wskazane w fakturach, lecz nieustalone osoby, sprzedaż tą należało opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%. Podejrzani nie deklarowali również obrotu osiągniętego ze sprzedaży alkoholu na terenie Anglii.

W celu zamaskowania przestępczego procederu fałszowano także dokumenty przewozowe oraz akcyzowe. Łączna kwota spowodowanego w ten sposób uszczuplenia w podatku od towarów i usług przekracza 30 milionów złotych.

27 listopada funkcjonariusze ABW zatrzymali 11 podejrzanych. Osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokuratorzy przeprowadzili z ich udziałem czynności procesowe.

W stosunku do 6 osób skierowane zostały wnioski o tymczasowe aresztowanie z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz obawę matactwa procesowego. Wszystkie te wnioski Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w całości uwzględnił.

Wobec 5 osób prokuratorzy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

W trakcie prowadzonych przeszukań na poczet grożących kar i środków o charakterze majątkowym zajęto należące do podejrzanych mienie w postaci m.in. pieniędzy w gotówce, pojazdów mechanicznych oraz luksusowych zegarków.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

źródło: policja.pl

Zostaw odpowiedź