Zarzuty dla zatrzymanych w sprawie tzw. mafii lekowej

fot. pixabay
0 1 149

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem lekami. Na polecanie prokuratora (16 kwietnia 2019 roku) zatrzymano 5 osób, które po doprowadzeniu do Prokuratury usłyszały zarzuty.

W toku postępowania prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że zatrzymane osoby w latach 2017-2018, działając w zorganizowanej grupie przestępczej zbywały leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Sprzedaż odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne. Z ustaleń śledztwa wynika, że wymienione osoby sprzedały w opisany sposób leki o łącznej wartości nie mniejszej niż 17 milionów złotych.

W toku postępowania prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym Adamowi W. Adamowi F. Adamowi K. Sebastianowi J. oraz Marii K.-P. zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej kwalifikowane z art. 126b ustawy prawo farmaceutyczne.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, w tym wobec Adama W. w kwocie 50 tysięcy złotych, Adama F. w kwocie 10 tysięcy złotych, Adama K. 30 tysięcy złotych, Sebastiana J. w kwocie 50 tysięcy złotych oraz Marii K.-P. w kwocie 40 tysięcy złotych.

W toku postępowania prokurator ustalił, że podejrzani są właścicielami przedsiębiorstw prowadzących apteki ogólnodostępne z terenu całego kraju w tym m.in. Łodzi Pabianicach, Sochaczewie, Sieradzu, Krakowie. Wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych znajdowały się leki będące na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty przedstawiono 11 osobom.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawiania wolności.

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź