Zarzuty dla policjantów współpracujących z grupą przestępczą

fot. pixabay
0 2 650

Małopolski Wydział Zamiejscowy do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydział w Krakowie, prowadzi postępowanie przeciwko sześciu funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach podejrzanym o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych.

W toku postępowania na polecenie prokuratorów Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano sześciu funkcjonariuszy Policji.

W trakcie śledztwa prokuratorzy ustalili, że dwóch policjantów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych, współdziałało z członkami zorganizowanej grupy przestępczej i pomagało im uniknąć odpowiedzialności karnej.

Prokuratorzy ustalili, że grupa ta działała w okresie od 2014 do 2016 roku i miała na celu popełnianie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w tym ułatwiania uprawniania prostytucji i czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji.

Policjanci pomagali uniknąć członkom grupy odpowiedzialności w zakresie urządzania i prowadzenia w agencji towarzyskiej gier hazardowych na automatach oraz sprzedaży w tej agencji alkoholi bez wymaganego zezwolenia.

W toku śledztwa prokuratorzy ustalili, że policjanci uprzedzali członków zorganizowanej grupy przestępczej o planowych kontrolach policyjnych w agencji towarzyskiej oraz w ramach powierzonych im obowiązków nie dokonywali rzetelnych kontroli tej agencji m.in. nie sprowadzali wymaganych dokumentów na prowadzenie działalności, nie legitymowali i nie ustalali osób tam przebywających.

Policjanci wykonywali swoje obowiązku służbowe w sposób pobieżny. Jak ustalili prokuratorzy jeden z zatrzymanych policjantów otrzymał korzyść majątkową od właściciela agencji towarzyskiej.

Prokuratorzy przedstawili jednemu z zatrzymanych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, pełniącemu obowiązki instruktora strzelania, zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Wskazali, że funkcjonariusz Policji prowadził szkolenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ujawnił na listach strzelań osoby w nim nieuczestniczące i dokonał przywłaszczenia powierzonego mu mienia w postaci amunicji, fałszując dokumentację szkoleniową i rozliczeniową.

Zarzucono mu także posiadanie amunicji bez zezwolenia. Czterech z funkcjonariuszy usłyszało zarzuty poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne, a mianowicie uczestniczenia w strzelaniu i pobrania amunicji.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych, prokuratorzy podejmą decyzję co do stosowania wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w maju 2018 roku skierował akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, z którymi współpracowali zatrzymani policjanci.

Członków grupy oskarżono m.in o czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, handel ludźmi oraz o posiadanie bez zezwolenia broni typu Scorpion i amunicji. Postępowanie prowadzone jest przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra