Zarzuty dla grupy przestępczej, która mogła wyłudzić nawet 6 mln zł

fot. pixabay
0 1 040

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę osób ubiegających się o kredyty bankowe, jak też na szkodę banków.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania czterech osób, w tym kierującego grupą przestępczą małżeństwa. Przeprowadzono również przeszukania w 21 lokalach na terenie  całego kraju. Były to głównie  biura, w których  świadczono przestępcze usługi.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Zarzuty w sprawie usłyszało pięć osób w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn. Małżeństwu prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą  oraz  pranie brudnych pieniędzy. Pozostałe trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto wszyscy podejrzani są o dokonanie oszustwa wobec mienia  znacznej wartości.

Środki zapobiegawcze

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. W stosunku do trzech podejrzanych, w tym kierujących grupą przestępczą, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Usługi pośrednictwa kredytowego mimo braku uprawnień

Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani świadczyli usługi pośrednictwa kredytowego, pomimo braku posiadania stosownych uprawnień. Prowadzili działalność z wykorzystaniem biur  funkcjonujących na  terenie całego kraju. Sprawcy wykorzystywali zaufanie klientów oraz ich trudną sytuację finansową. W większości były to osoby szukające możliwości spłaty zadłużenia poprzez wzięcie kredytu konsolidacyjnego.

Wprowadzali w błąd klientów i banki

Kredytobiorcy wprowadzani byli w błąd co do warunków zawieranych umów, w tym co do wysokości kredytu i wysokości rat kredytowych.

Sprawcy wprowadzali w błąd również banki przedkładając w nich podrobione lub przerabiane dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej osób ubiegających się o kredyty. Dokumenty  te miały  istotne znaczenie dla  udzielenia  kredytu.

Dodatkowe opłaty

Już po uruchomieniu kredytu, niezgodnie z warunkami umowy, zobowiązywano kredytobiorców do dokonywania opłat tytułem obniżenia rat kredytu lub gwarancji jego spłaty. Opłaty te w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych  wpływały na konta podmiotów zarządzanych lub kontrolowanych przez osoby kierujące grupą przestępczą. W toku śledztwa ustalono siedem  takich  spółek, specjalnie  utworzonych  na potrzeby  przestępczego procederu.

Mogli wyłudzić nawet 6 milionów złotych

W okresie od lutego 2017 roku do stycznia 2019 roku pieniędzy przestępcy wyłudzili od  88 pokrzywdzonych ponad 1.6 miliona złotych. Jednakże z analizy 11 ze 100 wykorzystywanych w procederze rachunków bankowych wynika, że kwota ta może wynieść ponad 6.000.000 złotych. Jest to kwota wpłat dokonanych przez ponad 400 osób.

W toku prowadzonego postępowania podjęto również działania mające na celu uniemożliwienie prowadzenia dalszej działalności podmiotów wykorzystywanych w przestępczym  procederze. W tym celu skierowano  informacje do KNF, UOKIK oraz Związku Banków Polski

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź