W 3 lata dokonali oszustw na 750 milionów złotych. 26 osób stanie przed sądem

Fot. zdjęcie podglądowe, policja
0 5 457

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu (26 listopada 2020 roku) skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom oskarżonym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadząc postępowanie współpracował z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Urzędami Celno – Skarbowymi we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Opolu i Katowicach.

Zakres zarzutów

Głównemu oskarżonemu Jerzemu G. prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupa przestępczą oraz oszustwo podatkowe na kwotę ponad 750 milionów złotych. Oskarżonym zarzuca się popełnienie łącznie 113 przestępstw dotyczących prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw przeciwko dokumentom.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności.

Obrót paliwami

W toku postępowania prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2012 – 2015 i zajmowała się sprawdzaniem do Polski z Niemiec paliw płynnych.

Formalnymi (papierowymi) nabywcami były podmioty zarejestrowane w Polsce, który zgodnie z planami organizatorów, nie zamierzały i nie płaciły należnego podatku VAT, przekazując paliwo w ramach swoistej darowizny na rzecz podmiotów działających w formie stowarzyszeń na realizację przez nie rzekomych celów statutowych związanych z pomocą na rzecz osób niepełnosprawnych.

750 milionów złotych strat Skarbu Państwa

W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że towar, inaczej niż to wynikało z dokumentów, transportowany był z baz paliwowych w Niemczech bezpośrednio do firm będących rzeczywistymi nabywcami. W proceder zamieszanych było kilkanaście podmiotów gospodarczych, a uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT wyniosło nie mniej niż 750 milionów złotych.

Prokurator zabezpieczył majątek

Sprawne działania prokuratorów pozwoliły zrealizować w niniejszej sprawie zabezpieczenia majątkowe na poczet naprawienia szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa w postaci nieruchomości, środków transportu takich jak liczne samochody, dwie lokomotywy, środki pieniężne o łącznej wartości ponad 73 milionów złotych oraz 157 tysięcy euro.

Było to możliwe dzięki zmianie przepisów o zabezpieczeniach majątkowych, pozwalająca na zajmowanie majątków poprzenoszonych przez przestępców formalnie na inne osoby.

Część należności podatkowych odzyskano w trakcie śledztwa

Już na etapie postepowania przygotowawczego, na skutek prowadzonych równolegle postepowań egzekucyjnych z zaległości w podatku VAT wobec zamieszanych w proceder firm, na rzecz organów egzekucyjnych (urzędów skarbowych) przekazano ponad 5 milionów złotych, co umożliwiło przyśpieszenie odzyskania przez Skarb Państwa zaległych należności podatkowych.

Źródło: pk.gov.pl

 

Zostaw odpowiedź