Vatsterzy wyłudzili ponad 160 mln zł. W sprawie występuje 33 oskarżonych

fot.pixabay
0 1 833

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Gracjanowi B. oraz sześciu innym osobom. Postępowanie dotyczyło wyłudzenia ponad 160 milionów złotych podczas obrotu paliwami płynnymi.

Jak wynika z ustaleń śledztwa oskarżony Gracjan B. kontrolował spółkę, która rozprowadzała paliwo nie objęte podatkiem VAT. Było to możliwe dzięki księgowaniu, w ewidencji zakupów prowadzonej przez niego spółki, stwierdzających nieprawdę faktur VAT wystawianych przez spółkę pełniącą rolę tzw. „znikającego podatnika”.Spółka wystawiająca faktury VAT na rzecz firmy Gracjana B. nie prowadziła żadnej faktycznej działalności, a jej rola ograniczała się do wystawiania fikcyjnych faktur VAT.

W wyniku działalności wyżej wymienionej spółki kontrolowanej przez oskarżonego wystawiono 817 stwierdzających nieprawdę faktur VAT oraz korekt do tych faktur, które dokumentowały rzekomą sprzedaż towarów o wartości brutto ponad 100 milionów złotych. Dokumenty te posłużyły do uszczuplenia podatku VAT w wysokości ponad 19 milionów złotych.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Gracjana B. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, pranie pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji kwalifikowane z art. 271 par. 1 i 3 kk oraz przestępstwa skarbowe.

Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec oskarżonego Gracjana B. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Spółka sprzedawała paliwo

Ponadto prokurator oskarżył Arkadiusza S., Przemysława C., Pawła S. oraz Krzysztofa S, którym zarzucił popełnienie występków z art. 271 par. 1 i 3 kk. Zarzucane im czyny, związane są z prowadzoną przez Arkadiusza S i Przemysława C. dystrybucją paliw płynnych dokonywaną w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Prokurator ustalił, że paliwo było faktycznie nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, dlatego sprawcy mogli oferować, swoim największym nabywcom, znaczące upusty cenowe. Jednocześnie podmioty nabywające paliwo nie mogły posługiwać się w swojej księgowości fakturami VAT, w których byłaby zapisana cena zakupu towaru, niższa od cen rynkowych, ponieważ przedmiotowe transakcje mogłyby zostać zakwestionowane przez organy skarbowe.

W tym celu osoby dystrybuujące paliwo stworzyły mechanizm, w wyniku którego faktury wystawiane na rzecz firm przez spółkę sprzedającą paliwa poświadczały sprzedaż paliwa po cenie rynkowej, a więc po cenie wyższej niż faktyczna cena sprzedaży. Dokonywane przelewy środków pieniężnych odpowiadały należnościom wynikających z faktur VAT.

Faktycznie cena paliwa była niższa niż widniejąca na fakturze VAT o kwotę od 6 do 10 groszy na litrze paliwa. Nadwyżka płatności, była następnie wypłacana w gotówce z rachunków bankowych spółki sprzedawcy i zwracana bez pokwitowania czy też jakiejkolwiek dokumentacji przedstawicielom podmiotów, które nabywały towar przy zastosowaniu tego mechanizmu.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że przedmiotem takiego mechanizmu było łącznie 605 faktur VAT dokumentujących sprzedaż paliw o łącznej wartości brutto wynoszącej ponad 87 milionów złotych.

Sprzedał udziały podając się za właściciela spółki

Kolejna osoba objęta aktem oskarżenia to Grzegorz F, któremu prokurator zarzucił podrobienie podpisu innego członka zorganizowanej grupy przestępczej oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy na umowie sprzedaży udziałów spółki pełniącej rolę „znikającego podatnika”.

Przeprowadzenie przedmiotowej transakcji było niezbędne dla ukrycia działalności spółki, która miała zostać sprzedana obcokrajowcowi w celu uniemożliwienia organom podatkowym wykrycia i zabezpieczenia jej dokumentacji oraz w celu ukrycia tożsamości osób faktycznie kontrolujących przedmiotowy podmiot gospodarczy. Dotychczasowy właściciel tej spółki trafił do zakładu karnego, w związku z innymi przestępstwami jakich się dopuścił.

Wówczas Grzegorz F. podając się za tę osobę i legitymując się jej dokumentem tożsamości w kancelarii notarialnej zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki obywatelowi Białorusi. W tym wątku prokurator uzyskał pomoc prawną od władz Republiki Białorusi.

Czyny o które został oskarżony Grzegorz F. kwalifikowane z art. 270 par. 1 kk i art. 275 kk i art. 272 kk zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Podrobiona kawa

Ponadto prokurator oskarżył Filipa J. o udział zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją kawy opatrzonej podrobionymi znakami towarowymi znanego producenta kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk oraz z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy prawo własności przemysłowej. Zarzuty te związane są z kolejnym wątkiem śledztwa, który został ujawniony w wyniku przeszukania siedziby spółki. Wówczas ujawniono 23.754 kilogramów kawy zapakowanej w podrobione opakowania z logo znanego producenta kawy.

Czynności te doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującą się produkcją kawy oznaczonej podrobionymi znakami towarowymi. Wcześniej w tym wątku śledztwa  skierowano akt oskarżenia przeciwko 13 osobom do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Dotychczas w toku postępowania skierowano cztery akty oskarżenia wobec 33 oskarżonych, w tym wobec 6 będących głównymi organizatorami procederu, zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie.

Prokurator zabezpieczył Ferrari

W toku postępowania dokonano zabezpieczeń majątkowych o łącznej wartości ponad 4,3 miliona złotych. Wśród zabezpieczonych u organizatora przestępczego procederu Arkadiusza S. składników majątkowych znajdują się samochód marki Ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa zegarki wycenione na kwoty 112 tysięcy oraz 97 tysięcy złotych.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź