Rozbity gang przemycił przez granicę Polski ponad 13 tysięcy cudzoziemców

fot. straż graniczna, obraz poglądowy
0 3 034

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się organizacją nielegalnej migracji do Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

W toku śledztwa w poniedziałek (18.11.2019) na polecenie prokuratora funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Hrebennem i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie przy udziale EUROPOL-u zatrzymali 17 podejrzanych.

Grupa organizowała migrację

Przedmiotem postępowania jest działalność grup przestępczych, które od początku 2012 roku do końca czerwca 2019 roku organizowały nielegalne przekraczanie granicy państwowej i ułatwianie pobytu obywatelom państw nie będących członkami Unii Europejskiej na terytorium Polski i innych państw Wspólnoty.

Poniedziałkowe zatrzymania dotyczą członków grupy przestępczej kierowanej przez Krzysztofa Ł., która działała na terenie Kraśnika. Podejrzany ten współpracował z przestępcami z innych państw, w tym przede wszystkim Ukrainy, Rosji i Turcji.

Grupa Krzysztofa Ł. organizowała nielegalny pobyt na terenie Unii Europejskiej głównie obywatelom Ukrainy, Rosji, Turcji, Iranu i Libanu. Klienci grupy otrzymywali wizy i wjeżdżali na teren Polski na podstawie dokumentacji, która nie odzwierciedlała stanu faktycznego.

Następnie zazwyczaj udawali się na teren innych państw unijnych, głównie Niemiec, Szwecji i Holandii, by tam nielegalnie podjąć pracę.

Mechanizm przestępstwa

Przestępcy z grupy Krzysztofa Ł. przy pomocy fikcyjnych podmiotów gospodarczych (m.in. agencji pracy tymczasowej) tzw. słupów wystawiali dla migrantów oświadczenia, które na mocy przepisów pozwalały cudzoziemcom podjąć legalnie pracę.

Poświadczano w nich nieprawdę co do okoliczności dotyczących organizacji pracy dla przybyszów. Oświadczenia te były następnie rejestrowane w urzędach pracy. Innym typem wykorzystywanych dokumentów były wnioski o wydanie zezwolenia o pracę, za pomocą których w urzędach wojewódzkich można było uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca na terenie RP.

Obydwa typy dokumentów służyły następnie do uzyskania wiz krajowych lub wiz Schengen. Po przybyciu do Polski cudzoziemcy nigdy nie podejmowali pracy zgodnie z treścią oświadczeń bądź wniosków, lecz udawali się do krajów Europy Zachodniej.

Zysk grupy

W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych ustalono, że grupa Krzysztofa Ł. zorganizowała nielegalne przekroczenie granicy RP dla co najmniej 13.019 osób. Za usługi te przestępcy zainkasowali w sumie kwotę 2 mln 342 tys. euro.

Zarzuty i zagrożenie karą

Na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie doprowadzonych zostało 17 osób, podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych jest m.in. szef grupy Krzysztof Ł. (l. 62), a także Natalia B. (l. 51) i Marine G. (l. 43). Osoby te usłyszały zarzuty z art. 258 § 3 k.k. w zb. z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., tj. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 258 § 1 k.k., tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Nadto wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k. tj. wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, art. 273 k.k. tj. używania takich dokumentów, art. 272 k.k. tj. wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od funkcjonariuszy publicznych, a także art. 264 § 3 k.k. w zb. z art. 264a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. tj. organizacji nielegalnego przekraczania granic kraju i ułatwiania cudzoziemcom pobytu wbrew przepisom.

Czyny popełnione przez zatrzymanych zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Czynności procesowe

Poza zatrzymaniem na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeprowadzili także czynności procesowe w postaci przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych i w miejscach prowadzenia przez nich działalności przestępczej.

Środki zapobiegawcze

W stosunku do 13 podejrzanych prokurator zastosował zakaz opuszczania kraju, dozór Policji i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z organizowaniem cudzoziemcom przekraczania granicy RP, pobytu na terenie kraju oraz wykonywania pracy.

Wobec 4 podejrzanych, na wniosek prokuratora Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź