Prali brudne pieniądze. Trafili do aresztu

fot. zdjęcie poglądowe
0 1 863

Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w sprawie dotyczącej prania pieniędzy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Arkadiuszowi S., Annie S. Mirosławowi S. oraz Marcinowi S.  zarzuty prania pieniędzy co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego. Pranie pieniędzy miało udaremnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia kwoty 110 tysięcy euro.

Pieniądze te stanowiły korzyść związaną z popełnianiem przez Arkadiusza S. przestępstw polegających na uszczupleniu podatku od towarów i usług. Kolejny zarzut jaki usłyszeli Anna S. i Arkadiusz S. dotyczy prania pieniędzy w różnych kwotach od 50 tysięcy euro do ponad miliona złotych. Jak ustalił prokurator podejrzani dokonywali prania pieniędzy m.in. poprzez dokonywanie transakcji kupna sprzedaży  nieruchomości o ustalonej dotychczas łącznej wartości ponad 12 milionów złotych.

Arkadiusz S., który w czasie popełnienia przestępstw przebywał w Areszcie Śledczym, pełnił rolę kierowniczą w popełnianych przestępstwach, natomiast Anna S. Mirosławowi S. oraz Marcinowi S.  wykonywali jego polecenia.

Czyny kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę ucieczki i matactwa prokurator skierował wobec Arkadiusza S., Anny S. Mirosława S. wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Wobec Marcina S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju.

Podejrzany przebywał w areszcie

Wobec Arkadiusza S. są prowadzone jeszcze dwa kolejne postępowania przed Sądem Okręgowym w Częstochowie oraz przed Sądem Okręgowym w Katowicach, w których jest on oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Od października 2017 roku Arkadiusz S. był tymczasowo aresztowany do sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Sąd Apelacyjny w Katowicach 7 kwietnia 2020 roku uchylił w tej sprawie tymczasowe aresztowanie w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego kwoty 300 tysięcy złotych. Arkadiusz S. nie opuścił aresztu z uwagi na kolejne zarzuty i wniosek o tymczasowe aresztowanie jaki 9 kwietnia 2020 roku skierował do Sądu prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź