Na przemycie osób m.in. z Iraku, Syrii i Pakistanu, zarobili niemal milion euro

fot. straż graniczna, obraz poglądowy
0 1 287

Członkowie grupy na przemycie osób zarobili 920 tysięcy Euro. W toku postępowania na polecenie prokuratora zatrzymano kolejne 4 osoby, które usłyszały zarzuty.

W toku śledztwa prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że członkowie grupy ułatwili prawie 500 osobom pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom ustawy o cudzoziemcach.

Członkowie grupy ułatwili pobyt m.in. obywatelom Iraku, Syrii, Pakistanu, Libii, Egiptu, Algierii jak i innych państw. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił kolejnym trzem zatrzymanym zarzuty  m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kodeksu karnego. Czynności procesowe z czwartym zatrzymanym będą wykonane w terminie późniejszym po uzyskaniu opinii biegłego odnośnie stanu jego zdrowia.

Łącznie w toku postępowania zarzuty usłyszały 23 osoby, w tym 7 osób jest tymczasowo aresztowanych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa osiągnęła korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 920 tysięcy Euro.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec jednego podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zakazem wydania paszportu.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawiania wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra