Na przemycie osób m.in. z Iraku, Syrii i Pakistanu, zarobili niemal milion euro

fot. straż graniczna, obraz poglądowy
0 1 338

Członkowie grupy na przemycie osób zarobili 920 tysięcy Euro. W toku postępowania na polecenie prokuratora zatrzymano kolejne 4 osoby, które usłyszały zarzuty.

W toku śledztwa prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że członkowie grupy ułatwili prawie 500 osobom pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom ustawy o cudzoziemcach.

Członkowie grupy ułatwili pobyt m.in. obywatelom Iraku, Syrii, Pakistanu, Libii, Egiptu, Algierii jak i innych państw. Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił kolejnym trzem zatrzymanym zarzuty  m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kodeksu karnego. Czynności procesowe z czwartym zatrzymanym będą wykonane w terminie późniejszym po uzyskaniu opinii biegłego odnośnie stanu jego zdrowia.

Łącznie w toku postępowania zarzuty usłyszały 23 osoby, w tym 7 osób jest tymczasowo aresztowanych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa osiągnęła korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 920 tysięcy Euro.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec jednego podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zakazem wydania paszportu.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawiania wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Zostaw odpowiedź