Na oszustwie paliwowym wzbogacili się o 307,5 mln zł

fot. pixabay
0 1 243

Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się w okresie od marca 2013 roku do czerwca 2016 roku uszczupleniem w podatku VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych oraz zmiany przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy.

8 osób zatrzymanych

15 grudnia 2020 roku, na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie całego kraju 8 osób. Dodatkowo jedną osobę doprowadzono z Zakładu Karnego. W toku zrealizowanych czynności dokonano również przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych.

Co zarzuca się podejrzanym

Doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku usłyszeli zarzuty popełnienia szeregu przestępstw, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), składania urzędowi skarbowemu zawierających nieprawdę deklaracji podatkowych (art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego) oraz wystawienia i  posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT (art. 271 par. 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k.). Podejrzanym ogłoszono również zarzuty prania pieniędzy w kwocie 307,5 miliona złotych   (art. 299 par. 1,5 i 6 kodeksu karnego).

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokuratorzy skierowali do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 4 osób, które zostały uwzględnione przez sąd. Natomiast wobec 5 podejrzanych podjęto decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 do 50 tysięcy złotych, dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju.

Skarb Państwa stracił setki milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że grupa przestępcza zajmowała się w okresie od lipca 2015 roku do sierpnia 2016 roku zmianą przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy w ilości prawie 105 milionów litrów. Olej, który został wyprodukowany w składzie podatkowym na terenie województwa wielkopolskiego był następnie na podstawie nierzetelnych faktur i potwierdzających nieprawdę dokumentów przewozowych fikcyjnie sprzedawany  do co najmniej 11 podmiotów zagranicznych z terenu Unii Europejskiej.

Jak ustalono podmioty te były faktycznie prowadzone i kontrolowane przez obywateli Polski. Jednocześnie olej smarowy był przez te spółki fikcyjnie sprzedawany do kolejnych podmiotów z obszaru UE, a w rzeczywistości powracał na teren Polski. Tu był wprowadzany do obrotu jako olej napędowy, bez uiszczania podatku akcyzowego we właściwej stawce, podatku od towarów i usług we właściwej wysokości oraz opłaty paliwowej. Łączna wartość uszczuplenia należności publicznoprawnych wyniosła 307,5 miliona złotych.

Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 120 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło: pk.gov.pl

 

Zostaw odpowiedź