Mamed K. usłyszał zarzuty. Legendzie polskiego MMA grozi 10 lat więzienia

Fot. YouTube
0 11 965

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (16 lipca 2021 roku) skierował do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach akt oskarżenia przeciwko 17 osobom oskarżonym łącznie o 140 czynów w tym za paserstwa samochodów i puszczanie w obieg podrobionych banknotów Euro.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym m.in. puszczanie w obieg falsyfikatów banknotów euro na terenie Słowacji kwalifikowane z art. 310 par. 2 kk oraz paserstwo samochodów, w tym luksusowych, pochodzących z czynów zabronionych popełnionych poza granicami Polski kwalifikowane z art. 291 par. 1 kk, art. 294 par. 1 kk. Pozostałe czyny zarzucane oskarżonym dotyczą m.in. oszustw kwalifikowanych  z art. 286 § 1 kk, przywłaszczeń kwalifikowanych z art. 284 par. 2 kk, fałszowania dokumentów kwalifikowanych z art. 270 par. 1 i 2 kk i składnia fałszywych zeznań kwalifikowanych z art. 233 par. l a kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zawodnik MMA wśród oskarżonych

Wśród oskarżonych jest zawodnik MMA Mamed K., któremu zarzucono paserstwo, w tym w stosunku do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 291 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk, nakłaniania do popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia kwalifikowane z art. 18 par. 2 kk w zw. z art. 288 par. 1 kk oraz naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych kwalifikowane z art. 222 par. 1 kk oraz 226 par. 1 kk, a także posiadania broni palnej bez zezwolenia kwalifikowane z art. 263 par. 2 kk.

Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie zostało wszczęte na Słowacji

Postępowanie zostało pierwotnie wszczęte na terenie Republiki Słowackiej w czerwcu 2017 r., a nadzorowała je Prokuratora Powiatowa w Czadcy. W grudniu 2017 roku śledztwo wszczęła polska prokuratura i przejęła ściganie karne obywatela polskiego Miłosza P., tymczasowo aresztowanego za popełnienie przestępstw na szkodę obywateli i podmiotów gospodarczych na terenie Słowacji. Następnie w marcu 2018 roku postępowanie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Łącznie 24 osoby usłyszały zarzuty

W toku śledztwa ustalono, iż główny podejrzany Jakub Ś., w którego samochodzie i miejscu zamieszkania podczas przeszukania ujawniono znaczną ilość fałszywych pieniędzy, poza wprowadzaniem do obiegu podrobionych banknotów waluty euro, zajmował się również pośrednictwem w handlu samochodami pochodzącymi z przestępstw kradzieży i przywłaszczenia, popełnianymi na terenie Czech i innych krajów europejskich. Nabywcami pojazdów były osoby z terenu całego kraju. W trakcie postępowania zatrzymano i aresztowano 4 osoby, w tym Norberta M.. osobę odpowiedzialną za sprzedaż falsyfikatów podejrzanemu Jakubowi Ś. oraz odzyskano 8 samochodów o łącznej wartości około 1,2 miliona złotych.

Łącznie zarzuty przedstawiono 24 osobom, z których część przyznała się do popełnienia zrzucanych im czynów i wystąpiła z wnioskami o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy.

Międzynarodowa współpraca

W toku śledztwa zgromadzono materiał dowodowy w postaci wyjaśnień części skruszonych sprawców, zeznania szeregu przesłuchanych w trakcie postępowania świadków, jak również rozmów zabezpieczonych na komunikatorach internetowych.

W toku śledztwa podjęto współpracę z czeską i słowacką Prokuraturą oraz w wyniku wystosowania Europejskich Nakazów Dochodzeniowych uzyskano pomoc od innych partnerów zagranicznych i pozyskano dodatkowe informacje, stanowiące istotny dla sprawy materiał dowodowy w zakresie samochodów, pochodzących z czynów zabronionych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź