Kolejne zatrzymania w sprawie „MASY”. 8 osób usłyszało zarzuty

fot. "Masa" mat. prasowe
0 10 063

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi śledztwo przeciwko Jarosławowi Ł. ps. Masa i innym. Na polecenie prokuratora (9-10 kwietnia 2019 roku) zatrzymano 8 osób, którym przedstawiono zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przeprowadzeniu kilkunastu przeszukań na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, w wyniku których zostało zatrzymanych 8 podejrzanych. Zbigniew G. oraz Wojciech Z. zostali w tej sprawie zatrzymani po raz kolejny.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia czynów o charakterze korupcyjnym, oszustw kredytowych, płatnej protekcji, wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innych osób i inne.

Jak ustalili prokuratorzy przedmiotem czynów korupcyjnych były m.in. wyroby alkoholowe, środki anaboliczne i farmakologiczne, zegarki, pióra, produkty grzewcze.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec trzech podejrzanych: Zbigniewa G., Wojciecha Z. i Krzysztofa K., prokurator w dniu 11 kwietnia 2019 r. wystąpił z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie III Wydział Karny podzielił argumentację prokuratora iż zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju.

Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych po raz kolejny

Zbigniew G. oraz Wojciech Z. zostali w tej sprawie zatrzymani po raz kolejny. W stosunku do Zbigniewa G., byłego Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie IV Wydział Karny postanowieniem z  18 maja 2018 r. stosował uprzednio środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie miało ulec uchyleniu z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych.

Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z 30 maja 2018 roku obniżył kwotę poręczenia do 10 tysięcy złotych.  W związku ze złożeniem poręczenia majątkowego, Zbigniew G. 4 czerwca 2018 r. opuścił zakład karny.

W toku postępowania dowodowego uzyskano nowe dowody, na podstawie których ujawnione zostały okoliczności faktyczne dotyczące kolejnych przestępstw dokonanych przez Zbigniewa G. i które stanowiły podstawę do ponownego jego zatrzymania.  W oparciu o powyższe podejrzanemu przedstawionych jest obecnie dziewięć zarzutów.  Są to czyny polegające m. in. na przyjmowaniu korzyści majątkowych i obietnicy udzielenia korzyści majątkowych o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Nowe dowody i kolejne zarzuty

W stosunku do Wojciecha Z., postanowieniem prokuratora z dnia 17 maja 2018 r. zostały uprzednio zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

W toku postępowania dowodowego uzyskano następnie nowe dowody, na podstawie których ujawnione zostały okoliczności faktyczne dotyczące kolejnych przestępstw dokonanych przez Wojciecha Z. i które stanowiły podstawę do ponownego jego zatrzymania.  W oparciu o powyższe podejrzanemu zostały przedstawione cztery kolejne zarzuty.  Są to czyny polegające na płatnej protekcji oraz na doprowadzeniu innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych.

Zarzuty dla świadka koronnego

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie Jarosławowi Ł. ps. Masa przedstawił dotychczas szesnaście zarzutów.

Jest on podejrzany o oszustwa kredytowe na szkodę banków, udzielanie korzyści majątkowych Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innych osób, składanie fałszywych zeznań, płatną protekcję, udaremnienie zaspokojenie swoich wierzycieli, przywłaszczenie pieniędzy, paserstwo towarów pochodzących z kradzieży, wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych z tytułu sfingowanych kolizji drogowych, zawiadomienia o przestępstwach nie popełnionych.

Wobec Jarosława Ł. od 18 maja 2018 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 16 podejrzanych.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

źródło: Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra