Kolejne zatrzymania w sprawie „MASY”. 8 osób usłyszało zarzuty

fot. "Masa" mat. prasowe
0 10 187

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi śledztwo przeciwko Jarosławowi Ł. ps. Masa i innym. Na polecenie prokuratora (9-10 kwietnia 2019 roku) zatrzymano 8 osób, którym przedstawiono zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przeprowadzeniu kilkunastu przeszukań na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, w wyniku których zostało zatrzymanych 8 podejrzanych. Zbigniew G. oraz Wojciech Z. zostali w tej sprawie zatrzymani po raz kolejny.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia czynów o charakterze korupcyjnym, oszustw kredytowych, płatnej protekcji, wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innych osób i inne.

Jak ustalili prokuratorzy przedmiotem czynów korupcyjnych były m.in. wyroby alkoholowe, środki anaboliczne i farmakologiczne, zegarki, pióra, produkty grzewcze.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec trzech podejrzanych: Zbigniewa G., Wojciecha Z. i Krzysztofa K., prokurator w dniu 11 kwietnia 2019 r. wystąpił z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie III Wydział Karny podzielił argumentację prokuratora iż zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju.

Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych po raz kolejny

Zbigniew G. oraz Wojciech Z. zostali w tej sprawie zatrzymani po raz kolejny. W stosunku do Zbigniewa G., byłego Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie IV Wydział Karny postanowieniem z  18 maja 2018 r. stosował uprzednio środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie miało ulec uchyleniu z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych.

Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z 30 maja 2018 roku obniżył kwotę poręczenia do 10 tysięcy złotych.  W związku ze złożeniem poręczenia majątkowego, Zbigniew G. 4 czerwca 2018 r. opuścił zakład karny.

W toku postępowania dowodowego uzyskano nowe dowody, na podstawie których ujawnione zostały okoliczności faktyczne dotyczące kolejnych przestępstw dokonanych przez Zbigniewa G. i które stanowiły podstawę do ponownego jego zatrzymania.  W oparciu o powyższe podejrzanemu przedstawionych jest obecnie dziewięć zarzutów.  Są to czyny polegające m. in. na przyjmowaniu korzyści majątkowych i obietnicy udzielenia korzyści majątkowych o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Nowe dowody i kolejne zarzuty

W stosunku do Wojciecha Z., postanowieniem prokuratora z dnia 17 maja 2018 r. zostały uprzednio zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

W toku postępowania dowodowego uzyskano następnie nowe dowody, na podstawie których ujawnione zostały okoliczności faktyczne dotyczące kolejnych przestępstw dokonanych przez Wojciecha Z. i które stanowiły podstawę do ponownego jego zatrzymania.  W oparciu o powyższe podejrzanemu zostały przedstawione cztery kolejne zarzuty.  Są to czyny polegające na płatnej protekcji oraz na doprowadzeniu innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych.

Zarzuty dla świadka koronnego

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie Jarosławowi Ł. ps. Masa przedstawił dotychczas szesnaście zarzutów.

Jest on podejrzany o oszustwa kredytowe na szkodę banków, udzielanie korzyści majątkowych Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innych osób, składanie fałszywych zeznań, płatną protekcję, udaremnienie zaspokojenie swoich wierzycieli, przywłaszczenie pieniędzy, paserstwo towarów pochodzących z kradzieży, wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych z tytułu sfingowanych kolizji drogowych, zawiadomienia o przestępstwach nie popełnionych.

Wobec Jarosława Ł. od 18 maja 2018 roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 16 podejrzanych.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

źródło: Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź