Kolejne zatrzymania w sprawie „mafii lekowej”

fot. pixabay
0 955

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem lekami. Dzisiaj (16 kwietnia 2019 roku) na polecanie prokuratora zatrzymano 5 osób, które po doprowadzeniu do Prokuratury usłyszą zarzuty.

W toku postępowania prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że zatrzymane osoby w latach 2017-2018, działając w zorganizowanej grupie przestępczej zbywały leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Sprzedaż odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne. Z ustaleń śledztwa wynika, że wymienione osoby sprzedały w opisany sposób leki o łącznej wartości nie mniejszej niż 17 milionów złotych.

Leki zagrożone brakiem dostępności

Zatrzymani są właścicielami przedsiębiorstw prowadzących apteki ogólnodostępne z terenu całego kraju. Wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych znajdowały się leki będące na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przedstawieniu zarzutów zatrzymanym prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty przedstawiono 11 osobom.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź