KAS i Europol podejmują współpracę celem zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej

fot. Europol
0 989

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zawarli porozumienie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia udziału Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy prowadzonej w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). 

Zawarcie porozumienia zapewnia udział Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z Europolem oraz z innymi organami ścigania w ramach Europolu, w celu realizacji ustawowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze zwalczania poważnej zorganizowanej przestępczości transgranicznej.

W szczególności, Porozumienie stanowi podstawę do umożliwienia przez Jednostkę Krajową Europolu, czyli Komendę Główną Policji, technicznego dostępu wybranych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zajmujących się rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz ściganiem sprawców przestępstw skarbowych i przestępstw, popełnionych w ramach międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, do baz danych i aplikacji dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „System Wymiany Informacji z Europolem”, czyli do systemu SIENA.

System ten stanowi bezpieczny kanał komunikacji elektronicznej organów ścigania z Europolem oraz z innymi organami ścigania w celu wymiany informacji związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz ściganiem sprawców przestępstw skarbowych i przestępstw.

Porozumienie stanowi również podstawę do ustanowienia przez Krajową Administrację Skarbową oficera łącznikowego do pełnienia służby przy Europolu.

źródło: gov.pl

Zostaw odpowiedź