Gang sutenerów działał przez 8 lat. 15 osób stanie przed sądem

fot. akcja CBŚP. policja.pl
0 2 213

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku końcem listopada 2020 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 15 oskarżonym zajmującym się sutenerstwem w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Kierujący grupą przebywa w areszcie. Wobec pozostałych oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.

Zakres zarzutów

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oskarżył łącznie 16 osób. Oskarżonemu Danielowi P. zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą  przestępczą  zakwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 k.k., a czternaście osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zakwalifikowane z art. 258 § 1 k.k.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara pozbawienia wolności  do  10 lat. Udział  w zorganizowanej grupie przestępczej  zagrożony  jest karą pozbawienia  wolności do 5 lat.

Kolejne zarzuty dotyczą ułatwiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowej zakwalifikowane z art.  204  § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.  w zw. z art. 65 § 1 k.k. Proceder był stałym źródłem dochodu dla  oskarżonych.

Aktem oskarżenia  objęto również oskarżoną, które nie była członkiem grupy. Kobiecie  zarzucono ułatwiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowej.

Przestępstwo  sutenerstwa zagrożone jest karą pozbawienia wonności do 5 lat. Gdy sprawa czyni z przestępstwa stałe źródło dochodu, Sąd skazując może wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Działali  na terenie Gdańska i Gdyni

W toku śledztwa ustalono, że grupa działała w latach 2010 – 2018 na terenie Gdańska i Gdyni.  Usługi seksualne  organizowane  były w ramach  tzw. domówek. W tym celu   wynajmowano mieszkania zlokalizowane  na terenie Gdańska oraz Gdyni. W zamian za  umożliwienie korzystania z mieszkania, ochronę,  transport, wykonanie zdjęć  oraz  zamieszczenia ogłoszeń  na portalach internetowych, od świadczących  usługi  kobiet  przyjmowano  50 % dziennego ich zarobku.

Podział ról

Kierujący grupą  Daniel P. wyznaczył Bogdana M. do organizowania i  prowadzania  domówek, pozostawiając  sobie kontrolę  ich  funkcjonowania  oraz  dochodów, w zamian  za część  zysków.

Kolejne osoby oskarżone zajmowały się organizowaniem zdjęć oraz ich zamieszczaniem w Internecie, odbieraniem telefonów od klientów i ich umawianiem z  kobietami świadczącymi usługi seksualne, wypłacaniem dniówek innym osobom biorącym udział w procederze oraz kobietom świadczącym usługi seksualne. Kolejne

pełniły funkcję ochrony oraz zajmowały się dowożeniem i odwożeniem  świadczące usługi kobiety do i od klientów. W zamian  oskarżeni  otrzymywali dzienne  wynagrodzenie  w kwocie 150 złotych.

W toku postępowania ustalono, że  zyski  z procederu  były dzielone  pomiędzy Daniela P. i  Bogdana M. Każdy z nich  uzyskał  nie mniej niż około 450 000 złotych. W podziale zysków uczestniczyła również  jedna z oskarżonych  kobiet. Uzyskała kwotę nie mniejszą niż 43 000 złotych.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź