Gang przemytników rozbity. Straty Skarbu Państwa to ponad 3 miliony złotych

Fot. zabezpieczona kontrabanda, Straż Graniczna
0 5 139

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu 15 marca 2021 r. funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych w związku z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi i alkoholem.

Zorganizowana przestępczość transgraniczna

Ustalono, że grupa działała od stycznia 2018 r. do marca 2020 r., wykazując aktywność na terenie województwa łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego, a także poza granicami kraju, na terytorium Niemiec i Szwajcarii. Przestępcza działalność polegała na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych, tj. alkoholu i papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego.

Przemyt wyrobów akcyzowych z Ukrainy do Polski

Osoby kierujące przestępczym procederem osobiście organizowały przemyt wyrobów akcyzowych z terytorium Ukrainy do Polski, gromadząc odpowiednie ilości towaru w celu przygotowania go do dystrybucji w głąb kraju i za granicę. Następnie, zgodnie z ustalonym podziałem ról w grupie, inni członkowie, zajmowali się przygotowaniem papierosów i alkoholu do dystrybucji, pakując towar do pojazdów wyposażonych w specjalne skrytki. Część członków grupy była odpowiedzialna za transport wyrobów akcyzowych, które trafiały do różnych miejsc na terenie kraju lub za granicą, celem dalszej odsprzedaży.

Straty Skarbu Państwa sięgają ponad 3 miliony złotych

Na skutek przestępczej działalności doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości ponad 3 milionów złotych z tytułu należnego podatku akcyzowego w wysokości niemal 2,5 miliona złotych, podatku VAT w wysokości około 670 000 złotych oraz cła w kwocie powyżej 180 000 złotych. Wysokość strat Skarbu Państwa wynika z nielegalnego obrotu papierosami w ilości niemal 140 000 paczek oraz 150 litrów alkoholu o 95 % stężeniu.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej,  a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych.

Na wniosek prokuratora, wobec trzech osób pełniących wiodącą rolę w grupie, w tym wobec kierującego przestępczym procederem, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

W stosunku do pozostałych osób, prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Wobec pozostałych osób zatrzymanych, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.

 

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź